enviar enllaç d�aquesta pàgina.   versió per imprimir

Incentius pel comerç, empreses de serveis, artesania i moda

Dimarts 20/05/2014

Ja s'ha obert la convocatòria per la concessió d'incentius en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2014, que té per objectiu promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l'artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors.

Així ho publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.6625, del 19 de maig) amb la RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'incentius en aquests àmbits.

Qui pot beneficiar-se d'aquests ajuts?
a)     Les persones físiques o jurídiques, donades d'alta d'activitat econòmica
b)     Entitats representatives de col·lectius d'empreses d'un mateix sector o d'un territori (associacions sectorials i/o territorials, centrals de compres, gremis i federacions de comerciants).

Programes
Programa 1: Participació en fires, salons i passarel•les d'àmbit professional, multisectorial o monogràfiques
Programa 2: Foment del comerç de proximitat associat
Programa 3: Dinamització d'una zona d'alta concentració comercial
Programa 4: Per actuacions innovadores liderades per les associacions del comerç, els serveis, l'artesania i la moda
Programa 5: Foment sectorial
Programa 6: Centrals de compra.
Programa 7: Per a la transmissió d'empreses de comerç, serveis, artesania i moda en funcionament.
Programa 8: Creació de l'eCommerce de l'establiment de venda presencial.
 

Les sol·licituds s'han de formalitzar en l'imprès que trobareu a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat/canalempresa o www.ccam.cat.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicià el dia  20 de maig de 2014 i finalitza el dia  20 de juny de 2014, a excepció del Programa 7 (Per a la transmissió d'empreses de comerç, serveis, artesania i moda en funcionament), que es podran presentar fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del 31 de desembre de 2014

Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveuen les bases per a cada programa, es poden presentar per mitjans telemàtics a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya ubicada en el portal www.gencat.cat/canalempresa

En el cas que la persona sol·licitant no disposi d'identitat digital, un cop emplenada i enviada la sol·licitud a través d'internet disposa de 10 dies per fer arribar la sol·licitud degudament signada a la Xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial (OGE), o a la seu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. 

comerç proximitat

Unió Empresarial de l´Anoia | Ctra. de Manresa, 131 | 08700, Igualada | T. 93 805 22 92