enviar enllaç d�aquesta pàgina.   versió per imprimir

Línia de finançament ICO-Comerç interior

Dimarts 27/05/2014

Queda oberta la convocatròria per aquest 2014 per la concessió de préstecs de la línia de finançament ICO-Comerç interior.

Beneficiaris:

les entitats locals, entitats de dret públic i / o empreses públiques dependents d'aquelles, associacions de pimes comercials, cambres oficials de comerç i pimes pertanyents al sector del comerç.

La financiació es pot destinar a:

Inversions en territori nacional per un valor mínim de 30.000 euros que es trobi dins d'alguna de les categories següents:

  1. Implantació , innovació i finançament de les pimes del sector comerç i del sector de prestació de serveis d'atenció a menors , persones majors i dependents.   Es poden finançar necessitats de circulant (despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderies, etc.) amb el límit del 50% del finançament obtingut per finançar els projectes d'aquesta categoria.
  2. Constitució o consolidació de centres comercials oberts i millora de les infraestructures que afavoreixin el comerç urbà de proximitat.
  3. Creació de nous mercats municipals minoristes o remodelació dels existents que no impliqui modificació de l'activitat original, modernització dels seus llocs de venda o instal·lació de qualsevol element necessari per a la millora de l'activitat comercial d'aquests.
  4. Creació i / o condicionament de locals municipals d'usos múltiples per a l'activitat comercial a les zones rurals .
  5. Condicionament d'espais per a la venda no sedentària i provisió de serveis en els mateixos .

Import màxim finançable

Fins 640.000 euros si l'import del projecte d'inversió és igual o superior a 800.000 euros, quan l'import del projecte sigui inferior a aquesta quantitat es podrà finançar fins al 80% del mateix.

El termini de presentació: dos mesos a comptar des del dia 13 de maig, publicació el Butlletí Oficial de l'Estat.

El lloc de presentació de les sol·licituds: qualsevol oficina de les entitats de crèdit adherides a la Línia de Mediació ICO-Comerç Interior 2014 de l'Institut de Crèdit Oficial, disponible a la seva Web (http://www.ico.es).

Tota la informació sobre garanties, tipus d'interès, documentació a presentar, compatibilitat amb altres tipus de finançament i més detalls de la Línia de finançament ICO - Comerç Interior en aquest enllaç.

Unió Empresarial de l´Anoia | Ctra. de Manresa, 131 | 08700, Igualada | T. 93 805 22 92