enviar enllaç d�aquesta pàgina.   versió per imprimir

Informe de conjuntura - juliol 2014

Del 05/08/2014 al 31/12/2099
Informe de conjuntura econòmica d'aquest juliol de 2014 elaborat per Foment del Treball Nacional.

El 2014 va començar amb un clar canvi de tendència en l'evolució del nivell d'activitat econòmica, que malgrat ser positiu, el seu ritme ha estat relativament moderant. Durant el segon trimestre de l'any, les perspectives de recuperació i creixement econòmic es mantenen, principalment per a les economies avançades, i en particular per a l'economia europea, encara que amb diferents matisos entre països.

En aquest context, hem assistit a una contundent intervenció per part del BCE que ha deixat els tipus d'interès de referència en mínims històrics. A més, s'han adoptat mesures de caràcter extraordinari amb la finalitat de fomentar el crèdit cap a l'economia real i millorar el funcionament del mecanisme de transmissió de la política monetària.

Així mateix, els indicadors d'activitat més recents apunten a la consolidació de la recuperació a Espanya i Catalunya, amb l'impuls de la demanda interna i millores al mercat laboral.

En aquest sentit, cal destacar els següents aspectes pel que fa a l'evolució del PIB regional i local:

  • Durant el primer trimestre de l'any, l'economia de la zona euro i de la Unió Europea van créixer novament amb una important contribució al creixement del PIB de la demanda interna, mentre que des del punt de vista sectorial, destaca l'increment, per segon trimestre consecutiu, de la indústria, i especialment de la indústria  de la manufactura.
  • L'evolució de les economies continua sent dispar, en la mesura que algunes mantenen el to positiu i unes altres semblen tenir més dificultats per reprendre una senda de creixement sostingut. Països com Alemanya o Regne Unit creixen a bon ritme, mentre que altres economies, com l'espanyola, ho fan encara que per sota de la mitjana europea i unes altres com França, Itàlia o Portugal no presenten registres positius aquest trimestre.
  • El PIB espanyol va tornar a augmentar en relació al quart trimestre de l'any passat i, en termes anuals, el nivell d'activitat econòmica va avançar per primera vegada des del segon trimestre de 2011. La contribució de la demanda exterior al creixement del PIB s'ha reduït novament, aquesta vegada amb una aportació negativa, mentre que la demanda nacional va tenir una aportació positiva, la qual cosa representa un canvi de tendència en relació al trimestre anterior i ha estat la causa l'evolució positiva del PIB.
  • Es constata que el canvi de tendència cap a una pauta de creixement de l'activitat econòmica es produeix un trimestre abans a Catalunya que en el conjunt de l'economia espanyola. A més, a diferència d'Espanya, tant la demanda interna com el saldo exterior han augmentat a Catalunya.

En el PDF adjunt  trobareu l'Informe complet.
 

Unió Empresarial de l´Anoia | Ctra. de Manresa, 131 | 08700, Igualada | T. 93 805 22 92