enviar enllaç d�aquesta pàgina.   versió per imprimir

Informe de conjuntura - Octubre 2014

Dimecres 08/10/2014
Informe de conjuntura sobre el segon trimestre de l'any elaborat per aquest mes d'octubre per Foment del Treball Nacional.

Trobareu l'informe complet al document adjunt.

Resum

En el segon trimestre de l'any l'evolució de l'activitat econòmica es va ralentir respecte a l'impuls relatiu observat durant els primers mesos. L'economia de l'eurozona, encara que amb certa variabilitat entre països, va romandre estancada, en relació al primer trimestre de 2014.

El conflicte entre Rússia i Ucraïna va poder afectar negativament a l'economia alemanya, mentre que en el cas de l'economia francesa i italiana, la falta d'aprofundiment en les reformes estructurals sembla ser l'explicació a l'absència de creixement del PIB.  El BCE va intervenir, una vegada més, baixant els tipus d'interès de referència a mínims històrics, i va disminuir el rang de previsions de creixement econòmic per als propers anys.

Aquest context monetari sumat a un escenari econòmic pitjor de l'esperat, ha afeblit la cotització de l'euro respecte al dòlar nord-americà. L�FMI, per la seva banda, també va reduir les seves projeccions per aquest any, a causa d'una  moderació del creixement del PIB a certes regions més forta de la prevista. Quant a les mesures de política econòmica recomanades, l�FMI posa de manifest la necessitat d'invertir en infraestructures per fomentar el creixement del PIB, la qual cosa va en la mateixa adreça que el compromís de Jean-Claude Juncker de desplegar un pla per desenvolupar projectes d'infraestructures a Europa.

En una línia similar se situen les perspectives de l'OCDE en relació al creixement global, el qual es pronostica moderat i dispar. La ralentització del creixement econòmic es va reflectir en una lenta recuperació del mercat de treball, així com també en una menor intensitat dels fluxos comercials.

No obstant això, a Espanya i Catalunya, el PIB va créixer en el segon trimestre de l'any, continuant amb la tendència positiva observada des de finalitats de l'any passat. La demanda interna va tornar a ser el component que va impulsar el creixement econòmic, ja que el creixement de les exportacions no va compensar l'augment de les importacions. D'aquesta forma, es reforça el canvi cap a un patró de creixement de l'economia –ja constatat en el trimestre anterior– que se sustenta en la demanda domèstica.

Els indicadors de conjuntura econòmica de curta freqüència, van registrar una evolució positiva, en termes generals, sustentant la consolidació observada en les dades del PIB. A més, es constata una millorança en les previsions del quadre macroeconòmic que acompanya els Pressupostos Generals de l'Estat 2015. En aquest sentit, les dades relacionades al mercat de treball de la EPA van ser favorables en la primera meitat de l'any, destacant-se l'increment de la contractació indefinida com a indicador de la confiança empresarial en la recuperació econòmica. De totes maneres, a l'agost i setembre, les dades d'afiliació i atur registrat van reflectir certa moderació, característic de la fi de la temporada estival. Cal assenyalar, que tot això es produeix en un context de nul·la inflació, amb taxes de creixement dels preus negatives des del mes de juliol. Per la seva banda, continua la caiguda del crèdit a llars i empreses, encara que el crèdit nou per a pimes es manté, i les empreses de major grandària aconsegueixen trobar vies alternatives de finançament en altres mercats.

Unió Empresarial de l´Anoia | Ctra. de Manresa, 131 | 08700, Igualada | T. 93 805 22 92