Dimecres 22/04/2015

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i l'Institut Català de Finances (ICF) han renovat i ampliat fins a 62 milions d'euros la línia de finançament 'Agrocrèdit' per a empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l'aqüicultura.

Agricultura va impulsar la creació de l'Agrocrèdit el 2014, a través de l'entitat financera pública catalana, amb l'objectiu de facilitar l'accés al finançament a les empreses del sector. Són préstecs per a finançar inversions en actius fixos d'immobilitzat, material i immaterial, necessitats de circulant i capitalitzacions d'empreses.

Les operacions creditícies aprovades a través d'aquesta línia compten amb l'assumpció de risc del 80% per part del Departament d'Agricultura d'acord amb el que ha publicat el DOGC.

Condicions finançament agrocrèdit 2015

Les empreses que vulguin accedir a aquesta línia finançament poden adreçar-se al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i/o bé cursar la sol·licitud a través del portal web corporatiu de l'Institut Català de Finances www.icf.cat.

Unió Empresarial de l´Anoia | Ctra. de Manresa, 131 | 08700, Igualada | T. 93 805 22 92