enviar enllaç d�aquesta pàgina.   versió per imprimir

Nous canvis dels tipus de retencions

Dilluns 18/01/2016

Degut als continus canvis produïts en els tipus de retencions a compte aplicables, i concretament referit al RD 634/2015, ens permetem fer-vos un breu resum dels mateixos, desglossant els principals rendiments a aplicar des del 1 de Gener del 2016
 

* Rendiments pel capital mobiliari (interessos)

 19% 

* Rendiments procedents d'arrendaments d'immobles

19%

* Rendiments procedents dels guanys patrimonials

19%

* Rendiments percebuts per Administradors

35%

(no obstant, si la xifra de negocis és inferior a 100.000 euros)

19%

* Rendiments activitats professionals

15%

 
I pel que fa al tipus de retenció aplicable en els fulls de salaris per les retribucions que satisfacin les empreses als seus treballadors, recordar-vos que es poden calcular els nous tipus de retenció per aquest any 2016. A tal efecte l�AEAT ha posat a disposició als obligats tributaris el  Càlcul IRPF 2016
Unió Empresarial de l´Anoia | Ctra. de Manresa, 131 | 08700, Igualada | T. 93 805 22 92