ORGANITZACIÓ

ÒRGANS DE GOVERN

La Unió Empresarial de l'Anoia està formada per diferents òrgans de govern: l'Assemblea General -òrgan sobirà de l'associació, es reuneix de forma ordinària un cop l'any i on poden participar-hi tots els associats-, la Junta Directiva, la Junta Executiva i el President que és qui presideix tots els òrgans.

Junta de Govern i Junta Directiva

És l'òrgan col·legiat de govern elegit per l'Assemblea General. Es reuneix de forma ordinària un cop al mes. Està formada per diferents representants de gremis, empreses i associacions:

Junta Directiva

Equip de Gestió

Unió Empresarial de l´Anoia | Ctra. de Manresa, 131 | 08700, Igualada | T. 93 805 22 92