COMISSIONS DE TREBALL

La UEA s'organitza a través de diferents comissions assessores que estan integrades per membres de la Junta Directiva i associats a l'entitat, que treballen temes d'interès general, temes transversals per a tots els sectors. Es creen per necessitat d'un projecte concret i s'estructuren en funció de diferents àrees temàtiques.

Els objetius de les comissions són els següents:

a) Ser un mitjà dinàmic de participació dels socis en la gestió dels diferents projectes que duu a terme l'entitat.

b) Ser un òrgan consultiu per als propis òrgans de govern de l'entitat, per a les empreses i per a altres organismes i entitats externes.

FUNCIONS
Tramesa de coneixement i experiència, fomentar el voluntariat, aprofitar els recursos existents

ORGANITZACIÓ
Cada comissió s'organitza de forma independent i defineix el seu propi funcionament intern.

COMISSIONS ACTUALS 

  •  Inversió i captació d'Empreses
  • Internacional
  • Urbanisme i Mobilitat (CUMA)
  • UEA Inquieta
  • Autònoms
 
Unió Empresarial de l´Anoia | Ctra. de Manresa, 131 | 08700, Igualada | T. 93 805 22 92