ESPAI COWORKING

Amb l'objectiu de donar resposta a una de les necessitats manifestades en el Fòrum Empresarial dels autònoms, i promoure la col·laboració i networking dels professionals de la comarca, la Unió Empresarial de l'Anoia ha creat un nou espai de coworking a Igualada.

Treballar en un espai compartit fomenta la cooperació entre empreses de qualsevol activitat professional, ofereix l'oportunitat d'unir esforços i estrènyer relacions humanes, amplia els coneixements i enriqueix experiències, i fins i tot estableix relacions de treball i de negoci inimaginables fins al moment.

Creiem que aquest espai de Coworking pot esdevenir una xarxa de col·laboradors especialitzats, que poden assumir reptes i projectes de forma independent, però també de forma conjunta.

El nou espai de coworking està ubicat a la mateixa seu de la Unió Empresarial de l'Anoia, a la carretera de Manresa, número 131, baixos, d'Igualada. Una bona ubicació, per la facilitat d'accessos i la comoditat d'aparcament.

Per a més informació, posar-se en contacte amb la Unió Empresarial de l'Anoia a través del telèfon 93 805 22 92 o bé per correu electrònic: uea@uea.cat

 

SERVEIS DE L'ESPAI COWORKING

  • Taula de treball flexible
  • Cadira ergonòmica
  • Armari/consigna amb clau
  • Internet alta velocitat
  • Calefacció/aire condicionat
  • Servei d'impressora (consultar preu per còpia)
  • Neteja
  • Aigua
  • Sala per reunions (prèvia reserva)

També oferim la possibilitat que els coworkers fixin la seva seu social i fiscal a la nostra adreça i gestionem la seva correspondència. Consulteu preus per aquest servei.

 

CONDICIONS ECONÒMIQUES

Període d'ús

Preu socis (IVA Inclòs)

Preu no socis (IVA Inclòs)

1 mes

105 €

130 €

D'11 a 15 dies al mes

90 €

112,5 €

De 6 a 10 dies al mes

70 €

87,5 €

De 2 a 5 die al mes

40 €

50 €

1 dia

12 €

15 €

 

Si la reserva de dies puntuals es fa mitjançant el formulari web, els coworkers gaudiran d'un 5% de descompte en la tarifa.

 

DRETS I DEURES DELS COWORKERS
-No es permès l'ús d'altres espais de la UEA per publicitat de la seva activitat, per arxiu o per reunions, sense el permís de la secretaria del centre i seguint les condicions previstes per qualsevol altre associat.

-No es permesa la realització de cap tipus d'obra ni modificacions de l'estructura, mobiliari o decoració del despatx sense permís de la secretaria del centre.

-Només es pot utilitzar el despatx per desenvolupar-hi l'activitat prevista i indicada en la sol•licitud i en cap cas s'acceptarà la cessió a tercers.

-La UEA s'obliga a la recollida del correu de l'empresa arrendatària en absència del personal de la mateixa.


HORARIS DE LES INSTAL·LACIONS
L'horari d'ús de les instal·lacions per part de les empreses arrendatàries serà el següent:
-    de dilluns a dijous: de 9 h. a 19h
-    Divendres de 9 a 17h

Període de vacances en què la UEA romandrà tancada:
-    3 d'abril
-    del 6 al 19 d'agost i 27 d'agost
-    7, 24 i 31 de desembre

 

ALTRE NORMATIVA
La titularitat del total de les instal·lacions correspon a la mateixa entitat UEA i en el seu nom, les decisions de la Junta, són en darrer terme i en casos de discrepàncies, les úniques vàlides.
Correspon a tots els usuaris de les instal·lacions el màxim respecte en el manteniment del bon estat de conservació de les esmentades instal·lacions, sent responsables dels desperfectes que directament ocasionessin.
Per qualsevol conflicte, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de justícia de la ciutat d'Igualada.

 

GALERIA DE FOTOS

espai coworking

espai coworking

espai coworking

 

 

Unió Empresarial de l´Anoia | Ctra. de Manresa, 131 | 08700, Igualada | T. 93 805 22 92