SUBVENCIONS I AJUTS

Cercadors i guies de subvencions (locals, regionals, nacionals i internacionals)

guia subvencions
 
fisub
La Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa presenta les Guies dinàmiques d'Ajudes i incentius. Aquestes Guies estan permanentment actualitzades i contenen només informació sobre ajudes i incentius amb termini de sol·licitud obert. Aquestes Guies recullen totes les ajudes i incentius atorgats i convocats per l'Administració General de l'Estat, Administracions Autonòmiques, Administracions Locals i altres organismes públics.    ACCIÓ elabora una base de dades d'Ajuts i Subvencions – FISUB que conté informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors ubicats a Catalunya, sigui quina sigui la seva activitat. Aquesta base de dades és exclusivament de  caràcter informatiu, per a més informació s'ha de contactar amb l'organisme corresponent per a consultar la normativa i la tramitació adient.

 

Programes i ajuts

ACCIO
 

ACC1Ó és l'agència de suport per a la competitivitat de l'empresa catalana experta en innovació i internacionalització, adscrita al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

INTERNACIONALITZACIÓ INNOVACIÓ EMPRESARIAL

 

Finançament

icf
 
recomanador finançament alternatiu
L'Institut Català de Finances (ICF) és una entitat financera pública. La seva missió és impulsar i facilitar l'accés al finançament al teixit empresarial de Catalunya, per contribuir al creixement de l'economia catalana, actuant com a complement del sector financer privat. L'Entitat ofereix a les empreses diversos productes i serveis vinculats al finançament empresarial, centrats en l'activitat de préstecs i avals i en l'activitat de capital risc. L'ICF és membre de l'European Association of Public Banks (EAPB).    El Recomanador de finançament alternatiu amb la informació de les principals fonts de finançament alternatiu disponibles per a empreses a Catalunya, de manera interactiva i personalitzada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Si vols estar a dia i rebre inormació de les ajudes i subvencions existents i actualitades inscriu-te al butlletí Info subvencions i ajuts de la UEA.

info subvencions i ajuts

 

Unió Empresarial de l´Anoia | Ctra. de Manresa, 131 | 08700, Igualada | T. 93 805 22 92