Referència

Data de l’oferta
21//2/09/1

Vigència de l’oferta
22//2/08/0

Perfil del lloc de treball
Categoria

Data incorporació
21//2/09/1

Horari de la jornada

Retribució bruta anyal orientativa

Lloc de treball (població)

Núm. Places a cobrir
1

Requeriments del candidat
Enviar currículum
Tornar al llistat d’ofertes vacants

Unió Empresarial de l´Anoia | Ctra. de Manresa, 131 | 08700, Igualada | T. 93 805 22 92