Ofertes de feina

Descobriu les ofertes vacants publicades pels associats de la UEA que poden ser del vostre interès

Index d'ofertes

ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE

Vigència de la oferta
14/03/2023 - 12/06/2023
Ref. RO/01076
Perfil lloc de treball
Descripció lloc de treball:

Les tasques a realitzar serien les següents:
- Comptabilitzar factures
- Conciliar clients/proveïdors
- Conciliar bancs
- Qualsevol tasca comptable com a tal

Tipus contractació: Indefinida
Horari/Torn: De 9h a 13h
Durada orientativa del contracte: Indefinida amb possibilitat d'ampliar a 8h diàries
Retribució bruta anual: -
Lloc de treball (població): Igualada
Núm. Places a cobrir: 1
Requeriments candidat
Experiència necessària:
Nivell acadèmic: Indiferent

Associa’t per publicar les teves vacants d’ofertes de treball i arribar al talent de la comunitat.