Ofertes de feina

Descobriu les ofertes vacants publicades pels associats de la UEA que poden ser del vostre interès

Index d'ofertes

Coordinador/a de producció

Vigència de la oferta
24/05/2022 - 30/04/2023
Ref. RO/00784
Perfil lloc de treball
Descripció lloc de treball:

El grup empresarial especialitzat en la fabricació de papers fins per a productes industrials i per a la industria gràfica, precisa incorporar un/a Enginyer/a i coordinador/a de Producció per a garantir el funcionament de la producció en cadascun dels torns de treball, gestionant els recursos tant humans com materials, d'acord amb les necessitats de planificació i normes de funcionament de la Fàbrica.

 

* TASQUES/RESPONSABILITATS:

- Gestionar el personal de fabricació del seu torn de treball.

- Gestionar el funcionament de les diferents màquines segons les prioritats de planificació i els volums de producció planificats.

- Gestionar la utilització dels materials segons les necessitats, garantint el correcte subministrament de cada màquina amb les matèries adequades i la seva evacuació.

- Intervenir i ajustar el procés per a garantir l'obtenció de productivitats i minvaments.

- Fer els canvis de producte o de format segons es requereixi en cada màquina o procurar la seva realització per part dels mecànics al seu càrrec.

- Relació interdepartamental, principalment amb Departaments de Manteniment, Qualitat i Planificació.

- Vetllar pel compliment de les normes de treball vigents en Fàbrica.

- Documentar i reportar incidències amb caràcter general.

- Vetllar pel compliment de normes de seguretat i higiene de les persones al seu càrrec.

- Conèixer, aplicar i fer que s'apliquin les normes internes de l'empresa en matèria de disciplina i organització de treball.

Tipus contractació: 6 mesos + INDEFINIT
Horari/Torn: Jornada completa, amb disponibilitat total per treballar en torns de matí, tarda i nit
Durada orientativa del contracte: 6m +6m + indefinit.
Retribució bruta anual: A negociar en funció de l'experiència aportada
Lloc de treball (població): Capellades
Núm. Places a cobrir: 1
Requeriments candidat
Experiència necessària: Experiència: Es requereix experiència professional similar en sector industrial. Competències personals: Persona amb molta iniciativa, resolutiva, habilitat per a gestionar un equip de 40-45 persones, desperta, assertiva, amb esperit crític, amb elevada aportació d'idees noves, dots de comandament, lideratge.  
Nivell acadèmic: Enginyeria preferiblement mecànica, o sinó Grau superior.
Formació complementaria: Coneixements complementaris: coneixements temes organitzatius Llegeixin Manufacturing, Kanban, coneixements de mecànica (ajustos, sincronismes, automatismes), coneixements de Qualitat, coneixement àmbit Seguretat i Salut.
Idiomes: Català i Castellà
Informàtica: Indispensable coneixements d'entorn Windows, eines d'ofimàtica.
Permís de conduir: SI
Vehicle propi: SI
Altres requisits: S'ofereix: Projecte en un grup d'empreses amb un alt grau d'estabilitat i solidesa econòmica.

Associa’t per publicar les teves vacants d’ofertes de treball i arribar al talent de la comunitat.