Ofertes de feina

Descobriu les ofertes vacants publicades pels associats de la UEA que poden ser del vostre interès

Index d'ofertes

ENCARREGAT D'OBRA CIVIL I/O EDIFICACIÓ

Vigència de la oferta
13/01/2022 - 30/04/2023
Ref. RO/00794
Perfil lloc de treball
Descripció lloc de treball:
  • Coordinar als treballadors d'obra
  • Vistes a les obres
  • Final del dia realitzar els albarans i partes diaris al Cap d'Obra
Tipus contractació: INDEFINIT
Horari/Torn: Completa
Durada orientativa del contracte: INDEFINIT
Retribució bruta anual: -
Lloc de treball (població): Santa Coloma de Queralt
Núm. Places a cobrir: 1
Requeriments candidat
Formació complementaria:
Idiomes: Català i castellà
Permís de conduir: SI
Vehicle propi: Indiferent
Altres requisits: Contracte per obra i servei amb possibilitats a INDEFINIT

Associa’t per publicar les teves vacants d’ofertes de treball i arribar al talent de la comunitat.