Ofertes de feina

Descobriu les ofertes vacants publicades pels associats de la UEA que poden ser del vostre interès

Index d'ofertes

ASSISTENT AL RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ I MANTENIMENT

Vigència de la oferta
21/01/2022 - 30/04/2023
Ref. RO/00827
Perfil lloc de treball
Descripció lloc de treball:

Coordinar i executar les funcions operatives bàsiques de línies del seu àmbit amb els recursos materials i/o de mà d'obra a la seva disposició, segons els estàndards de qualitat i seguretat dels productes i processos de producció Pla APCC i ISO 9001 i 14001), proposant les millores oportunes i la normativa de seguretat i salut per a complir el programa de producció.

 

  • Assumir les funcions i responsabilitats delegades del Responsable de Producció/Manteniment en la seva absència.
  • Coordinar i/o executar les operacions de producció i manteniment establertes en els programes setmanals, assegurant l'òptim compliment dels mateixos a temps, amb la qualitat requerida i amb els estàndards de seguretat, i conforme a la normativa i legislació vigent.
  • Fer les tasques de configuració de les línies, actuant en cas d'incidència.
  • Utilitzar adequadament les instal·lacions, matèries primeres, matèries auxiliars i productes en curs.
  • Comunicar incidències o possibilitats de millora en el seu àmbit de competència, fomentant la participació, en reunions i equips de treball.
  • Realitzar les activitats de manteniment autònom.
  • Executar els processos administratius i de control necessaris.
  • Supervisió del compliment de les labors relacionades amb el medi ambient.
  • Verificar el compliment de la segregació de residus.

 

Tipus contractació: INDEFINIT
Horari/Torn: Torn partit (de 08h a 17h)
Durada orientativa del contracte: INDEFINIT
Retribució bruta anual: 20.000€ SBA (aprox) variable segons vàlua
Lloc de treball (població): 1 vacant per LLEIDA i 1 vacant per CERVERA
Núm. Places a cobrir: 2
Requeriments candidat
Experiència necessària: Experiència d'un any mínim en mecànica industrial i/o processos automatitzats    
Nivell acadèmic: FP en mecànica, preferiblement
Formació complementaria: Carnet d'operador de calderes
Idiomes: Català i castellà
Informàtica: Nivell usuari pack office
Permís de conduir: SI
Vehicle propi: SI
Altres requisits: Coneixements i experiència en manteniment industrial. Capacitat d'organització. Capacitat de lideratge d'equips de persones en l'entorn laboral. Ganes de crèixer i aprendre. Compromís i responsabilitat.

Associa’t per publicar les teves vacants d’ofertes de treball i arribar al talent de la comunitat.