Ofertes de feina

Descobriu les ofertes vacants publicades pels associats de la UEA que poden ser del vostre interès

Index d'ofertes

AUXILIAR DE GERIATRIA

Vigència de la oferta
02/03/2022 - 30/06/2023
Ref. RO/00885
Perfil lloc de treball
Descripció lloc de treball:

Control de totes les incidències, simptomes i qüestions que afectin a les persones residents i comunicació d'aquests, si escau, a l'equip interdisciplinari de forma escrits o bé oral, segons necessitats. 

 • Ajut als usuaris per llevar-se, vestir-se i despullar-se
 • Ajut als usuaris en la seva higiene personal del bany, manteniment i cura dels seus aparells d'ajuda (pròtesis, ortesis, cadira de rodes, caminadors, bastons, etc.)
 • Administració d'aliments a les persones ateses dependents, i ajut a la resta en allò que no puguin efectuar per si mateixos.
 • Ajut als usuaris en els desplaçaments
 • Atenció i prevenció de  problemàtiques en l'eliminació. Manteniment i manupulació de sondes vesicals, col·lectors, bosses de colostomia i altres, sota les indicacions del personal sanitari.
 • Control de la incontinència d'esfínters, sota les indicacions del personal sanitari
 • Realització de canvis posturals amb la col·laboració del personal d'infermeria
 • Acompanyament a les persones en situació dels últims dies (l'etapa terminal)
 • Administració de medicació per via oral o tòpica, i realització de determinades cures (sota la supervisió de personal sanitari).
 • Acompanyament dels usuaris a la zona del jardí del centre en els casos que sigui necessari
 • Atenció a la família dels residents, respectant la seva intimitat i sota la supervisió del professional diplomat en treball social.
 • Formalització de la documentació i dels registres propis del centre de les actuacions efectuades a cada persona i anotació en el curs clínic de l'usuari resident.
 • Participació en el pla de cures sota la supervisió del personal sanitari.
Tipus contractació: Temporal (6 mesos)
Horari/Torn: De 8:00h a 15:00h o de 15:00 a 22:00h
Durada orientativa del contracte: Temporal (6 mesos)
Retribució bruta anual: Segons conveni
Lloc de treball (població): Igualada
Núm. Places a cobrir: 2
Requeriments candidat
Experiència necessària: 3 mesos
Nivell acadèmic: CFGM Atenció persones en situació de dependència Titulació en Grau d'infermeria i/o geriatria
Formació complementaria: No precisa
Idiomes: Català i castellà
Informàtica: Nivell usuari

Associa’t per publicar les teves vacants d’ofertes de treball i arribar al talent de la comunitat.