Ofertes de feina

Descobriu les ofertes vacants publicades pels associats de la UEA que poden ser del vostre interès

Index d'ofertes

TÈCNIC ELECTROMECÀNIC MANTENIMENT

Vigència de la oferta
13/01/2022 - 31/03/2023
Ref. RO/00897
Perfil lloc de treball
Descripció lloc de treball:

Conservació (manteniment preventiu), reparació (manteniment correctiu) i millora de: 

 • Línies de trefilat
 • Forns (gas natural)
 • Plomes i ponts grua
 • Quadres elèctrics (potència, maniobra i programació electrònica- LOGO Siemens)
 • Intal·lacions pneumàtiques
 • Grups hidràulics
 • Circuit aire comprimit
 • Circuits d'aigua (Per refrigeració i per neteja)
 • Suport en operacions de càrrega i descàrrega de materials, ordre i neteja del taller i instal·lacions.
 • Ús de maquinària taller per mecanitzacions bàsiques i soldadura
 • Ús de carretilles elevadores
 • Ús de plataforma elebadora
 • Ús de pont grua
 • Ús de PC amb software GMAO per registrar les ordres de manteniment
Tipus contractació: 1 any (3 mesos de prova) + opció INDEFINIT
Horari/Torn: 2 torns rotatius (De 6h a 14h, i de 14h a 22h)
Durada orientativa del contracte: 1 any (3 mesos de prova) + opció INDEFINIT
Retribució bruta anual: -
Lloc de treball (població): La Pobla de Claramunt
Núm. Places a cobrir: 1
Requeriments candidat
Experiència necessària: Mínim 5 anys en manteniment
Nivell acadèmic: Estudis de Grau Mig específica en electromecànica
Formació complementaria: Desitjable formació específica en programació autòmates, automatitzacions
Idiomes: Català i castellà
Informàtica: Ofimàtica i experiència amb algún software de gestió de manteniment
Permís de conduir:
Vehicle propi: Valorable
Altres requisits: Habilitats mecàniques (saber interpretar plànols mecànics i despieces), elèctriques (saber interpretar esquemes i programar LOGOs/PLCs), d'eines de taller (treballar, soldar i mecanitzar acer i inox), informàtiques bàsiques. Bona comunicació i treball en equip.

Associa’t per publicar les teves vacants d’ofertes de treball i arribar al talent de la comunitat.