Assemblea General Ordinària UEA

Associats: 0 €
No associats: 0 €

Ens plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de la Unió Empresarial de l’Anoia que tindrà lloc el dimarts 14 de febrer a les 18:00h en única convocatòria.
L’acte tindrà lloc a la seu de la Unió Empresarial de l’Anoia, carretera Manresa, 131 d’Igualada.

Ordre del dia:
1) Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
2) Presentació Memòria 2022
3) Presentació de l’estat de comptes del 2022 i pressupost 2023
4) Proposta modificació art.23 Estatuts: ampliació nombre vocals de la Junta Directiva
5) Torn obert de paraula

Us recordem que tot seguit , a les 18:30, tindrà lloc l’ Assemblea General Extraordinària de la UEA amb el següent ordre del dia:
1) Elecció dels membres de la Junta Directiva i President
2) Torn obert de paraula (presentació projectes previstos 2023 per part del nou President)