Convocatòria Assemblea General Extraordinària i Eleccions UEA

Associats: 0 €
No associats: 0 €

El proper any  2023 es compliran  els 4 anys de mandat de l’actual Junta  Directiva de la Unió Empresarial de l’Anoia, motiu pel qual la Junta Directiva -reunida en data 30 de setembre de 2022- va acordar la convocatòria d’eleccions per la renovació dels vocals de Junta i President.

Les eleccions tindran lloc en el marc de l’Assemblea General Extraordinària que se celebrarà el dia 14 de febrer de 2023 a les 18:30 en una única convocatòria.
L’Assemblea General Extraordinària tindrà lloc a la sala d’actes de la nostra seu (Ctra. de Manresa, 131 d’Igualada), amb el següent ordre del dia:

 1. Elecció dels membres de la Junta Directiva i President
 2. Torn obert de paraula

Us recordem

 • Tal i com estableix l’art 33. dels Estatuts de la UEA, els candidats a president i vocals de la Junta Directiva es podran presentar mitjançant candidatures
  • Els membres afiliats tenen dret a ser elegibles per a ocupar càrrecs de representació de l’Associació.
  • Tindran dret de vot tots els associats i associades a la UEA que estiguin al corrent de pagament de les quotes associatives.
  • Sistema de vot:
 • El vot serà presencial durant l’Assemblea
 • És possible el vot delegat (cal presentar la butlleta adjunta abans del dia 7 de febrer de 2023)

Adjuntem documents (Fitxa delegació de vot pel cas que no pugueu assistir a l’Assemblea i la Fitxa per presentar la candidatura a vocal de Junta Directiva o President).

Butlleta candidatura AG Extraord 14 02 23

Delegació de vot AG Extraordinària 14 02 23

Les candidatures i delegacions de vot, envieu-les si us plau a l’atenció de Montse Soteras (montse@uea.cat)

Confirmeu la vostra assistència en aquesta convocatòria.