Curs bonificable (presencial): Gestió de la producció (2a. edició)

Associats: 375 €
No associats: 450 €

Aquest curs està dirigit a operaris de base i vol donar les claus per a la gestió eficaç i eficient de les operacions productives.

Programa:

 1. Estratègia de Compres
 • Compres vs Aprovisionament.
 • Decisions clau: centralització vs descentralització, concentració vs diversificació, integració vs oursourcing, make or buy, global sourcing i low-cost countries.
 • Orientant l’estratègia de Compres mitjançant la matriu de Kraljic.
 • La funció de Compres i la seva importància estratègica.
 1. Gestió de Magatzems.
 • Principis bàsics d’emmagatzematge.
 • El Sistema de Gestió de Magatzem (WMS).
 • Equips estàtics i dinàmics al magatzem. Automatització del magatzem i altres recursos tecnològics.
 • Picking: la preparació de comandes.
 • L’inventari i el seu control.
 • Identificació de producte: codis de barra i RFID.
 1. Processos productius i la seva planificació.
 • Introducció als sistemes productius.
 • Tipologia de processos.
 • Dimensionant la capacitat de la planta industrial.
 • Planificació de la Producció a mig termini.
 • Programació de la Producció a curt termini.
 1. Lean Manufacturing.
 • Principis fonamentals del Lean Manufacturing.
 • La teoria dels Cinc Zeros.
 • Les 7+1 Muda.
 • Les 5S i la seva implantació.
 • Desenvolupant el flux tens.
 • SMED (Single Minute Exchange of Die).
 • Disseny del layout de planta. Orientació a producte vs Orientació a procés.
 • Cèl·lula de producció. Concepte, estructura i avantatges.
 • Autonomatització del procés (Jidoka).
 • Control visual de processos.
 • El sistema Kanban.
 • Visual Stream Mapping.
 • Gestió de proveïdors a l’entorn Lean.
 • Principis de gestió del Manteniment.
 • Manteniment correctiu, preventiu i predictiu.
 • TPM (Total Productive Maintenance). Els vuit pilars del TPM.
 • Eficiència del sistema productiu. Càlcul de la OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Informació del curs:

 • Durada: 20 h.
 • Data inici: 06/02/2024
 • Data final: 27/02/2024
 • Horari: dimarts de 9 a 14 h.
 • Expert/a: Joan Casanovas
 • Preu socis: 375 € / Preu no socis: 450 € (parcialment bonificable)
 • Informació: formacio@uea.cat