Curs bonificable (presencial): Sistemes de retribució variable i incentius

Associats: 200 €
No associats: 250 €
Retribució variable

Objectiu: proporcionar eines i tècniques concretes a empresaris/àries i directius/ves per dissenyar
sistemes d’incentivació i retribució variable vinculats a objectius.

Programa:

 1. El model de recompensa o compensació total. Diferències entre retribució i recompensa.
 2. Breu repàs de conceptes de retribució fixa: equitat interna, competitivitat interna, i bandes salarials.
 3. Retribució variable i indicadors:
  • KPIs i indicadors individuals, d’equip i corporatius.
  • Distinció entre activitats i resultats.
  • Ponderació dels objectius, i establiment de nivells d’assoliment.
  • El Quadre de Comandament Integral.
  • Cas pràctic: elecció i generació d’indicadors.
 1. Models i sistemes de retribució variable:
  • Comissions.
  • Bonus.
  • Primes, premis, participacions en beneficis, accions i altres figures.
  • Cas pràctic: anàlisi dels incentius d’un equip comercial.
 1. Recomanacions d’implantació:
  • Principals errades en els sistemes de retribució variable.
  • Importància de les simulacions i proves pilot.
  • Plantejament de la inclusió d’elements qualitatius o de competències.
  • Conclusions.

Informació del curs:

 • Durada: 10 h.
 • Data inici: 07/03/2023
 • Data final: 14/03/2023
 • Horari: dimarts de 9 a 14 h.
 • Expert/a: Eduard Legazpi
 • Preu socis: 200 € / Preu no socis: 250 € (parcialment bonificable)
 • Informació: formacio@uea.cat