Curs monogràfic sobre les deduccions a l’IRPF per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges

Associats: 75 €
No associats: 100 €

El Real decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per impulsar la rehabilitació d’edificacions en el context del Pla de recuperació, transformació i resiliència, introdueix deduccions temporals per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges

En aquesta sessió aclarirem quines són les deducció i ens quins casos s’ apliquen

Temari:

  1. Explicació teòrica de les deduccions i supòsits d’aplicació de cada una d’elles.
  2. Realització de casos pràctics a partir de les dades contingudes en els certificats d’eficiència energètica.
  3. Torn obert de preguntes.

A càrrec de Jordi Ballonga i Xaver. Tècnic de l’Agència Estatal d’Administració Tributària – Coordinador IRPF. Professor Associat del Departament d’ Empresa de l’ Universitat Autònoma de Barcelona. Professor Titular del Màster de Comptabilitat Superior i Auditoria de Comptes de l’ Universitat Autònoma de Barcelona. Vocal del Tribunal Qualificador de Treballs de Final de Màster. Professor Titular del Centre d’ Estudis Financers de Barcelona en matèria d’ IRPF i de l’ Impost sobre Societats.