Curs (presencial): Principals aspectes preventius a implantar en les empreses, segons normativa vigent actualment en matèria de Riscos Laborals

Associats: 180 €
No associats: 250 €

En aquest curs repassarem tots els aspectes preventius als que obliga la normativa de Prevenció de Riscos Laborals.

Programa del curs:

 1. Pla de Prevenció. Estructura i responsabilitats.
 2. Modalitat d’organització preventiva.
 3. Coordinació amb el SPA.
 4. Avaluacions de riscos.
 5. Planificació preventiva.
 6. Formació i informació als treballadors. Autoritzacions.
 7. Comunicació, participació i consulta dels treballadors.
 8. Recursos preventius.
 9. Coordinació d´activitats empresarials. ETT´s.
 10. Mesures pel control dels riscos. (Manteniments preventius. Seguretat Industrial. Compres. Enginyeria. Control dels canvis. Altres específics.)
 11. Emergències. Primers Auxilis.
 12. EPI´s.
 13. Senyalització.
 14. Control de les condicions de treball.
 15. Higiene Industrial.
 16. Ergonomia específica.
 17. Estudis Psicosocial.
 18. Vigilància de la salut.
 19. Accidents i incidents.
 20. Memòries preventives i altra documentació oficial a disposar.
 21. Exemples i exercicis pràctics.

Informació del curs:

 • Data inici: 23/11/2022
 • Data final: 25/11/2022
 • Horari: dimecres i divendres de 9 a 14 h.
 • Expert/a: Josep Mª Macià
 • Durada total: 10 h.
 • Preu: 180 € socis / 250 € no socis
 • Lloc: UEA (Ctra. de Manresa, 131 d’Igualada)
 • Modalitat: presencial