Curs subvencionat: Soldadura Mig-Mag

Associats: 0 €
No associats: 0 €

Objectiu general:

Realitzar soldadures utilitzant equips de soldadura mig-mag, aplicant les especificacions tècniques previstes a les homologacions internacionals de processos de soldadura i complint les normes de seguretat i d’higiene en el treball.

Objectius específics:

 • Analitzar la informació tècnica i interpreta els processos de soldadura amb arc sota gas protector, amb elèctrodes consumibles MIG/MAG (Metal Inert Gas/Metal Active Gas).
 • Preparar els equips i els elements per a la soldadura amb arc, sota gas protector, amb elèctrode consumible (MIG/MAG).
 • Soldar amb arc sota gas protector amb elèctrode consumible (MIG/MAG).
 • Verificar les soldadures MIG/MAG.

Programa:

 1. Preparació de màquines i components emprats en les operacions de soldadura amb arc elèctric amb elèctrode consumible (mig/mag) manual o automatitzada (9 h)
 2. Soldadura de materials metàl·lics amb arc elèctric amb elèctrode consumible (mig/mag) manual o automatitzada (9 h)
 3. Verificació de les soldadures (9 h)
 4. Manteniment de màquines de soldar amb arc elèctric amb elèctrode (9 h)
 5. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental (2 h)
 6. L’eficiència energètica en el sector metall (2 h)

Informació del curs:

 • Data inici: 23/09/2024
 • Data final: 08/10/2024
 • Horari: de dilluns a dijous de 15 h. a 19 h.
 • Durada total: 40 h.
 • Preu: formació 100% subvencionada
 • Lloc: Ignova

Formació totalment subvencionada per: