Jornada PRL: Gestió de la PRL en activitats de transport i repartiment a domicili

Associats: 0 €
No associats: 0 €

Les vendes amb repartiment a domicili i els serveis de paqueteria i missatgeria estan experimentant un important creixement en els últims temps Inclusivament, en les empreses que no són pròpiament del sector o que abans de la pandèmia no disposaven d’aquest servei, com l’entrega de menjar des de restaurants o bars, estan augmentant el número de persones treballadores que realitzen el transport i repartiment a domicili.
Aquest webinar sobre la gestió de la prevenció dels riscos laborals en el transport, se centra en les activitats de transport i repartiment a domicili, la seva accidentabilitat, els riscos de seguretat i d’ergonomia i les mesures preventives a establir.

  • 10:00 h Presentació a càrrec de Sr. César Sánchez Director Oficina Prevenció Riscos Laborals Foment del Treball
  • 10:10 Gestió de la PRL en activitats de transport i repartiment a domicili a càrrec de Sra. Mari Carmen Pacheco Tècnica Superior PRL Divisió serveis prevenció MC Mutual i Sra. Vanessa Puig Tècnica Superior PRL Divisió serveis prevenció MC Mutual
    • Accidentabilitat en el sector
    • Factors relacionats amb la Prevenció Avaluació de riscos i mesures preventives a adoptar associades a l’activitat
    • Factors específics relacionats amb l’Ergonomia Conceptes generals de càrrega física en el transport i repartiment a domicili i gestió del risc ergonòmic
  • 11:20 h Preguntes dels assistents
  • 11:30 h Cloenda