Jornada PRL: La CAE efectiva és possible

Associats: 0 €
No associats: 0 €

 

La CAE efectiva és possible? Amb l’objectiu de contribuir a promoure un model d’aplicació efectiu de la gestió de la coordinació d’activitats empresarials (CAE), organitzem aquesta jornada per mostrar com aconseguir ser més eficaços garantint la seguretat i la salut laboral i en l’ús dels recursos disponibles, complint amb la normativa vigent i protegint la salut dels treballadors.
En el transcurs de la jornada es repassarà el marc legal sobre el que s’han desenvolupat les guies que es presentaran durant la jornada: la guia elaborada per l’INSST “Directrius per una eficaç coordinació d’activitats empresarials” i la guia elaborada per l’IRSST i PRLInnovación “La coordinació d’activitats preventives efectiva és possible”. A més, es mostraran exemples de bones pràctiques empresarials a càrrec de diferents empreses al llarg de les quatre fases del procés de gestió de la CAE.

Programa:

 • 10:00 h Presentació, a càrrec de Sr. César Sánchez, Director Oficina Prevenció Riscos Laborals. Foment del Treball.
 • 10:05 h La CAE efectiva és possible, a càrrec de Sr. Diego Cañedo, Cap Àrea de Suport, Seguiment i Avaluació. IRSST.
 • 10:20 h La llei promou la CAE efectiva, a càrrec de Sr. Carlos Arévalo, Director Tècnic i de Desenvolupament. Assessoria Jurídica i Prevenció.
 • 10:50 h Directrius para a una CAE eficaç, a càrrec de Sra. Esther Lara, Unitat Tècnica de Seguretat. CNNT-INSST.
 • 11:00 h Anàlisi de la CAE efectiva en les fases de contractació, planificació i organització, a càrrec de:
  • Sra. Esther Lara, Unitat Tècnica de Seguretat. CNNT-INSST.
  • Sr. Luis Braña, Manager de Seguretat Laboral. Mahou San Miguel.
  • Sr. Amine Boutalib, Tècnic QEHS. Airbox.
  • Sr. Gerard Ferré, HSE Manager. Tradebe.
  • Sr. Juan A. Millán, Cap Suport Tècnic. PSL ANAV.
  • Modera: Sr. Diego Cañedo, Cap Àrea de Suport, Seguiment i Avaluació. IRSST.
 • 11:55 h Pausa-cafè.
 • 12:25 h Anàlisi de la CAE efectiva en les fases d’execució i control i, finançament i avaluació del desenvolupament, a càrrec de:
  • Sra. Esther Lara, Unitat Tècnica de Seguretat. CNNT-INSST.
  • Sr. Luis Braña, Manager de Seguretat Laboral. Mahou San Miguel.
  • Sr. Amine Boutalib, Tècnic QEHS. Airbox.
  • Sr. Gerard Ferré, HSE Manager. Tradebe.
  • Sr. Juan A. Millán, Cap Suport Tècnic. PSL ANAV.
  • Modera: Sr. Diego Cañedo, Cap Àrea de Suport, Seguiment i Avaluació. IRSST.
 • 13:20 h He de transformar la CAE de la meva empresa? A càrrec de:
  • Sr. Amine Boutalib. Tècnic QEHS. Airbox
  • Sr. Félix Sanz. Impulsor del canvi cultural i la innovació. PRLInnovación.
 • 13:45 h Preguntes dels assistents
 • 14:00 h Cloenda