Jornada PRL (presencial i/o online): Elevant el nivell de seguretat. Substitució de les escales manuals per plataformes elevadors de poca altura

Associats: 0 €
No associats: 0 €

El treball en altura és una de les principals causes de lesions greus i molt greus en l’àmbit dels accidents laborals. Gran part d’aquets accidents s’originen en caigudes des de teulades i cobertes, que es produeixen majoritàriament en el sector de la construcció. No obstant això, no s’han d’infravalorar les caigudes que es produeixen des d’escales de mà, ja que aquest equip de treball està present en tots els sectors i també constitueixen una font significativa de riscos laborals.

Tal i com estableix l’Annex II.4 del Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, “la utilització d’una escala de mà com a lloc de treball en altura haurà limitar-se a les circumstàncies en que, segons el que es disposa en l’apartat 4.1.1, la utilització d’altres equips de treball més segurs no estigui justificada pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l’empresari no pugui modificar”.

En aquest context, la substitució de les escales de mà per plataformes de treball de poca altura poden ser una alternativa òptima. Aquesta mesura no només permet complir amb la normativa vigent i prevenir accidents laborals per caigudes, sinó que també contribueix a millorar les condicions ergonòmiques en les que es duu a terme el treball. A més a més, aquesta transició cap a mètodes més segurs impactarà positivament en el rendiment i els temps de treball, així com en la millora de la productivitat dels empleats.

Programa:

  • 10:00 h Presentació a càrrec de Sr. César Sánchez. Director Oficina Prevenció Riscos Laborals. Foment del Treball.
  • 10:10 h Contextualització i situació actual dels accidents de treball per caiguda d’altura a càrrec Sr. Jordi Maulión. Tècnic PRL. Institut Català Seguretat i Salut Laboral. Generalitat de Catalunya
  • 10:35 h Avantatges preventives de substituir l’ús d’escales de mà per plataformes de poca altura a càrrec de Sra. Gemma Grau. Directora Màrqueting. LIFTISA.
  • 11:05 h Formació adequada per a l’operador de plataformes elevadores mòbils de personal a càrrec de Sr. Abel Florensa. Responsable Comercial. ITM.
  • 11:35 h Pausa/cafè. Demostració presencial del funcionament d’una plataforma elevadora de poca altura.
  • 12:05 h Manteniment, revisions i inspeccions de les plataformes elevadores mòbils de personal a càrrec de Sr. Luis Fernández. Director tècnic. LIFTISA.
  • 12:30 h Experiència pràctica. Canvi de mètode de treball per elevar el nivell de seguretat a càrrec de Responsable Prevenció. Departament de Seguretat, Salut i Benestar. Grup Construcía
  • 12:50 h Preguntes dels assistents.
  • 13:00 h Cloenda.

Presencial: Foment del Treball Nacional (Via Laietana, 32 Barcelona)

Online: plataforma zoom