Jornada: Tecnoestrés: què és, com ens condiciona i com gestionar-lo

Associats: 0 €
No associats: 0 €

Objectius:

Durant la jornada es contemplarà el tecnoestrés com a un risc a tenir en comptes en la gestió preventiva i abordar la seva gestió de forma integrada en les organitzacions i en la negociació col·lectiva. Estarà impartida per Carme Guerrero, Diplomada en Infermeria i Postgrau en Infermeria del Treball. Té experiència sòlida en assistència sanitària d’una mútua d’accidents laborals i és experta formadora d’anys d’experiència en temes diversos de salut a altres professionals i població en general.

Destinataris: gerents, caps de recursos humans, responsables de PRL i totes aquelles persones interessades en aquesta matèria i/o àmbit

Informació de la jornada:

  • Data: 10/05/23
  • Horari: de 9:00 a 12:00 h.
  • Durada total: 3 h
  • Modalitat presencial

Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva (expedient STC/028/22/00003)

Amb el suport del Departament d’Empresa i Treball