Jornada virtual: Criteris salarials i política retributiva en un context de crisis

Associats: 0 €
No associats: 0 €

Objectius: durant la jornada es donaran les eines per replantejar-se les polítiques en matèria retributiva davant la cada vegada més accentuada necessitat d’establir mesures de contenció i racionalització de la despesa que han de combinar-se amb una adequada política de motivació i retenció de talent. La ponència estarà impartida per Eduard Legazpi, Llicenciat en Psicologia i en Història per la UB i MBA per ESADE i és professor de Recursos Humans i orientador professional en diferents escoles de negoci: EADA, IQS, CEF, UB i EUNCET. Va treballar com responsable de Gestió de RH en Commercial Union i com a Gerent de Consultoria en HayGroup. Posteriorment va ser Director General de Tremesa i Director Associat de Humannova.

Destinataris: empresaris, els directors d’empreses i organitzacions, els responsables de Recursos Humans, comandaments intermedis, negociadors de Convenis Col·lectius, els responsables de Relacions Laboral i totes aquelles persones interessades en aquesta matèria i/o àmbit

Informació de la jornada:

  • Data: 26/04/2023
  • Horari: de 9:00 a 12:00 h.
  • Durada total: 3 h
  • Modalitat virtual

Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva (expedient STC/028/22/00003)

Amb el suport del Departament d’Empresa i Treball