Jornada virtual: Gestió de l’absentisme. Eines i solucions

Associats: 0 €
No associats: 0 €

Objectius: durant la jornada s’analitzaran les principals causes de l’absentisme i les seves repercussions, així com les eines i possibles solucions per gestionar-lo i aturar-lo. La ponència anirà a càrrec de Jordi Garcia Viña, Catedràtic de Dret del Treball i la Seguretat Social a la Universitat de Barcelona.

Destinataris: empresaris, gerents, responsables de Recursos Humans, comandaments intermedis, negociadors de Convenis Col·lectius, responsables de Relacions Laboral i totes aquelles persones interessades en aquesta matèria i/o àmbit

Informació de la jornada:

  • Data: 23/05/23
  • Horari: de 9:00 a 11:00 h.
  • Durada total: 2 h
  • Modalitat virtual (el dia abans s’enviarà el link de la sessió a les persones inscrites)

Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva (expedient STC/028/22/00003)

Amb el suport del Departament d’Empresa i Treball