Jornada Virtual: Novetats en els permisos retribuïts després del RD-llei 5/2023, de 28 de juny

Associats: 0 €
No associats: 0 €

Els temes de conciliació i en concret els permisos retribuïts presenten rellevants desafiaments per a la gestió de les empreses, ja que sol ser difícil compaginar les necessitats personals dels treballadors i les realitats econòmiques i organitzatives de les empreses, especialment amb l’aplicació de les novetats introduïdes pel Reial decret-llei 5/2023, de 28 de juny.

Per resoldre els dubtes que l’aplicació d’aquest Reial Decret, hem organitzat aquesta jornada virtual a càrrec de Jordi Garcia Viña, Catedràtic de Dret del Treball i la Seguretat Social a la Universitat de Barcelona.

Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva (expedient STC/028/22/00003)

Amb el suport del Departament d’Empresa i Treball