immobiliària / construcció / materials
Cerca d’associats a la Unió Empresarial de l’Anoia
Inici  Directori  immobiliària / construcció / materials  SATEC Laboratori d´Assaigs
enviar enllaç d�aquesta pàgina.   versió per imprimir

SATEC Laboratori d´Assaigs

 

Laboratori d'Assaigs per al Control de Qualitat de la Edificació i la Construcció

 


Des de 1991, el Laboratori Satec proporciona serveis d'assaigs de control de qualitat per a la edificació i la construcció la nostra àrea de servei normalment està compresa a les següents comarques de Catalunya:

Província de Barcelona: Anoia (Igualada, Piera, Calaf), Penedès (Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Vendrell), Bages (Manresa), Baix Llobregat (Esparreguera, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei), Garraf (Vilanova i la Geltrú, Sitges). Província de Lleida: Segarra(Cervera), Urgell (Tarrega), Solsonès (Solsona). Provincia de Tarragona: Conca de Barberà (Sta. Coloma de Queralt, Montblanc); i d'altres poblacions properes.Alguns dels assaigs i serveis que podem oferir són:

 • Assaigs de formigó armat (provetes formigó, resistència, duresa, permeabilitat, etc.)
 • Assaigs d'àrids, ciments, aigua i altres components del formigó (assaigs físics i químics)
 • Assaigs d'armadures d'acer (barres corrugades, malles electrosoldades)
 • Estudis de patologies del formigó i altres materials de la construcció (extracció de testimonis, etc.)
 • Assaigs en biguetes (test aluminosi, carbonatació, extracció de microtestimonis, resistència, porositat, etc.)
 • Proves de càrrega estàtiques i dinàmiques
 • Estudis geotècnics, sondeigs, georadar i assaigs de laboratori de geotècnia
 • Assaigs d'asfalts i vials (compactació de terres i zahorres, densitats, plaques de càrrega, etc.)
 • Proves de servei d'estanquitat a l'aigua de cobertes planes i inclinades
 • Assaigs d'estanquitat a l'aigua de tancaments de façana i finestres
 • Inspecció de soldadures (partícules magnètiques, líquids penetrants i visual)
 • Inspecció d'unions cargolades (parell de collament)
 • Mesures acústiques i de vibracions en edificacions i ambientals (aïllament acústic)
 • Assaigs d'aïllaments tèrmics (poliuterà) i ignífugs (vermiculita projectada i pintures intumescents)
 • Assaigs de morters i lletades de ciment (mamposteria, micropilots, etc.)
 • Assaigs de peces prefabricades ceràmiques i de formigó
 • Assaigs de rajoles i paviments
 • Inspecció per auscultació de pilotatges i fonamentacions profundes (cross-hole, mètode sònic)
 • Altres proves de servei de l'edificació i obra civil
 • Servei de tall i perforació diamantada en formigó armat (baixants en forjats, passamurs)
 • Servei de demolició tècnica (ús de robot per demuntatges, trencament expansiu de roca i fonaments)

 

 

Activitats:
Raó social:
Satec, Laboratori d´Assaigs per a la Construcció, S.L.
Nom comercial:
SATEC Laboratori d´Assaigs
C/ RAMON LLULL, 50
08788 VILANOVA DEL CAMI (BARCELONA)
T.93 806 03 62
Contacte:
info@satec.cat
 infosatec.cat
Unió Empresarial de l´Anoia | Ctra. de Manresa, 131 | 08700, Igualada | T. 93 805 22 92