La UEA publica anualment la Memòria, on es detallen les activitats més rellevants dutes a terme per l’entitat en el darrer any.

La memòria s’edita en format paper i també en digital, amb l’objectiu de compartir la informació més àmpliament i deixar constància de les activitats que s’han portat a terme al llarg de l’any, des de l’entitat, en benefici del teixit empresarial i social anoienc.