Objectius de la comissió UEA Assessors

La sectorial d’assessors va ser creada l’any 2018 a partir d’una trobada de professionals de l’assessorament i la gestió d’empreses on es van fer evidents unes necessitats comuns del sector, com ara la de crear un espai per compartir les seves inquietuds i experiències o la de  treballar conjuntament per a millorar les condicions del sector i donar-hi visibilitat.

Des de la seva constitució, la sectorial ha realitzat un seguit d’actuacions pels professionals com l’organització de sessions formatives  o la d’actuar com a interlocutor i en representació del sector davant l’Administració Pública i els organismes oficials en aquells assumptes que els afectin.

Els membres de la sectorial compten amb un espai de trobada mensual anomenat Les Tardes de Debat on hi participen els professionals de l’assessorament i la gestió d’ empreses amb l’objectiu d’unificar criteris, compartir experiències i inquietuds i generar debat.

Actualment, la sectorial compta amb una trentena d’empreses del sector de l’assessorament i la gestió d’empreses de la comarca.