La Fundació UEA neix de la voluntat i la preocupació que les empreses tenen per la realitat del territori, els joves, els professionals i el seu futur.

El propòsit de la Fundació és que les persones de la comarca, especialment els joves i la gent que està sense feina, coneguin la realitat empresarial de la comarca, les possibilitats laborals i a través de la informació, l’acompanyament i la formació puguem donar resposta a les necessitats de personal que tenen les empreses per contribuir a una societat equilibrada, amb major qualitat de vida i benestar, creant llocs de treball i acompanyant un model econòmic i social basat en la sostenibilitat.

*Missió, visió i valors*
Missió

Com a entitat que es crea des de les mateixes empreses del territori, el nostre propòsit és que les persones de la comarca, especialment els joves i la gent que està sense feina, coneguin la realitat empresarial de la comarca, les possibilitats laborals i a través de la informació, l’acompanyament i la formació puguem donar resposta a les necessitats de personal que tenen les empreses per contribuir a una societat equilibrada, amb major qualitat de vida i benestar, creant llocs de treball i acompanyant un model econòmic i social basat en la sostenibilitat.

Visió

Millorar el coneixement que la societat té de les possibilitats laborals a la comarca, que els joves i tots els ciutadans vegin un futur vivint i treballant aquí i es redueixin les necessitats de personal, contribuint a un futur prometedor on el teixit empresarial i social es donin encara més la mà a través de la participació i la implicació d’empreses, entitats i organismes públics i privats. Fer de la comarca un entorn més amable per viure i treballar alineats amb els ODS especialment 4, 5, 8 i 11.

Valors

Introduir la realitat i els valors empresarials i laborals en la dinàmica social col·laborant amb els diferents agents/actors socioeconòmics per millorar la situació socio-laboral dels ciutadans,  les empreses i la comarca.

  1. Compromís social
  2. Igualtat d’oportunitats
  3. Treball en xarxa
  4. Proactivitat
  5. Sostenibilitat

Objectius

1

Crear un binomi fort entre empresa i societat

2

Generar noves oportunitats laborals a tots els col·lectius

3

Orientar al joves i generar vocacions industrials

4

Promoure i sensibilitzar sobre l’impacte social de l’empresa a la societat

5

Fomentar el compromís social de les empreses i la RSC

6

Formar i acompanyar persones a les empreses i crear un futur sostenible per l’empresa i el treballador

7

Fidelitzar el talent local

8

Foment de la sostenibilitat com a valor i model d’una economia, una empresa i una societat responsable i de futur

Professions de futur

Projecte amb diferents iniciatives orientades a què els joves, els centres educatius i les famílies coneguin la realitat  empresarial de la comarca, les possibilitats formatives i sortides laborals i les necessitats de competències, formació i actituds i valors que fan falta en el dia a dia.

Centre d'oficis i indústria

Identificació de necessitats industrials i disseny d’accions professionalitzadores amb selecció de candidats, capacitació transversal, formació i inserció al món empresarial. Orientat a les persones en situació d’atur o voluntat de canvi professional i als joves.

Mercat d'intercanvi

Projecte de sostenibilitat empresarial i reaprofitament de productes i recursos per evitar que siguin residus. A través del portal www.economiacircular.uea.cat, orientat als centres educatius, les empreses i la societat en general.

Col·laboradors de la Fundació UEA

Col·laboreu amb la Fundació UEA