Comissions de treball transversals

Les comissions de treball es creen per necessitat d’un projecte concret i s’estructuren en funció de diferents àrees temàtiques.

Els objetius de les comissions són els següents:

Ser un mitjà dinàmic de participació dels socis en la gestió dels diferents projectes que duu a terme l’entitat.

Les comissions de treball actual són:

  • CUMA (Comissó d’Urbanisme i Mobilitat)
  • Comissió de captació d’inversions
  • Comissió Internacional
  • Fòrum RR.HH.

Ser un òrgan consultiu per als propis òrgans de govern de l’entitat, per a les empreses i per a altres organismes i entitats externes

Comissions de treball sectorials

La Unió Empresarial de l’Anoia, en la seva aposta per poder donar una resposta més eficient i concreta a les necessitats especifiques de les empreses està treballant la dinamització empresarial de manera sectoritzada.

L’objectiu és dinamitzar i treballar individualment tots els sectors econòmics presents a la comarca de l’Anoia:

Unió Empresarial de l'Anoia

UEA Turisme

UEA Química

UEA Metall

Unió Empresarial de l'Anoia

UEA Autònoms

Unió Empresarial de l'Anoia

UEA Assessors

Unió Empresarial de l'Anoia

UEA Immobiliaris

Unió Empresarial de l'Anoia

UEA Inquieta

UEA Circular

UEA Circular

Unió Empresarial de l'Anoia

UEA Lab 4.0

Unió Empresarial de l'Anoia

UEA Assessors energètics

Actualment també estem treballant per desenvolupar les següents comissions sectorials:

  • UEA Paper
  • UEA Packaging
  • UEA Tranports i logística

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.