Objectius de la comissió UEA Química

La comarca de l’Anoia compta amb una mostra diversa d’empreses del sector químic. Força especialitzades en l’elaboració de producte pel sector adober, tèxtil, cosmètica, farma i agroalimentari entre altres, les empreses s’han unit sota el paraigües de la sectorial UEAQuímica per fer front comú.

Compartir experiències, necessitats, dubtes i propostes a nivell de normatives, legislació, formació, personal i capacitació de professionals els ha portat a tirar endavant diverses campanyes com a  col·lectiu i a treballar plegats per posicionar la química de la comarca tant a nivell empresarial com social: un sector estratègic, amb potencial i necessari. Un dels projectes més emblemàtics és de Concurs de química a l’escola.

Torna la “Química a l’Escola”

Torna la “Química a l’Escola”

Des d'aquest curs acadèmic 2022-2023, el concurs "Química a l'Escola" passa a ser un projecte de la Fundació UEA, encapçalat per la sectorial UEA Química, amb l'objectiu de poder donar més impuls i poder assolir els objectius i poder assolir els objectius que té que...