Agents de l’economia circular de l’Anoia es reuneixen per tancar el cercle

17.04.2018

Sabies que a l’Anoia hi ha més de 30 gestors de residus? Sabies que moltes empreses de la nostra comarca ja són molt conscients amb el medi ambient? Al nostre territori és latent la voluntat de fomentar sinergies circulars entre diferents empreses per tal de compartir recursos, re-aprofitar materials i així generar major riquesa.


El proper divendres dia 27 d’abril, a la seu de la Unió Empresarial de l’Anoia, diferents agents de la comarca com empreses gestores de residus i empreses que treballen pel medi ambient es reuniran, treballant i apostant de forma conjunta per la circularitat de l’Anoia. El canvi climàtic i el progressiu exhauriment dels recursos fòssils, amb el marc legal que ambdues realitats ambientals posen damunt la taula, sumades a la possibilitat d’abandonar el model econòmic actual lineal -extreure, produir, consumir, llençar- per un model econòmic circular, en què els residus siguin revaloritzats i es tornin a incorporar a la cadena productiva; posen la base d’una nova realitat ambiental i econòmica, que canvia i canviarà la manera de fer de la ciutadania, l’administració i el món empresarial.


Aquesta jornada forma part del projecte “Anoia circular” impulsat des de la UEA i que treballa per detectar i propiciar mesures d’economia circular dins la comarca, ja que es tracta d’una oportunitat per a les empreses i el territori. L’economia circular és un canvi de paradigma, sistèmic, cert, però que precisa d’un canvi de mentalitat, més obert i més col·laboratiu en benefici de tots, de les persones, de les empreses, dels recursos i del planeta. Un model circular i sostenible, des de l’energia al producte final, passant per les mans del consumidor i tornant al procés. Totes aquelles empreses que es dediquen a la gestió de residus i al medi ambient, tenen una cita per tancar el cercle.

Més informació i assistència a economiacircular@uea.cat

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.