Ajuts a la contractació de persones vulnerables

06.11.2023

Us informem que ha sortit publicada la convocatòria RESOLUCIÓ EMT/3646/2023 del programa d’AJUTS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES VULNERABLES del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Son subvencions per a incentivar la contractació laboral de persones aturades en situació de major vulnerabilitat, i van adreçades a empreses, autònoms, ESALs, cooperatives i corporacions de dret públic.

En aquesta convocatòria és subvencionable la modalitat de contracte indefinit d’acord amb la normativa laboral vigent.

Els contractes s’han de celebrar a temps complet i tenir el centre de treball ubicat a Catalunya.

La subvenció consisteix en un mòdul econòmic mensual, en funció dels grups de cotització:

 • Grups 3 – 7: 1.324,27 euros
 • Grups 8 – 11: 1.033,65 euros

Per a aquesta convocatòria, les persones destinatàries són:

 • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més,
 • Dones desocupades de 30 anys o més en situació de vulnerabilitat, considerant-se com a tals les que compleixin un o més dels següents requisits:
  – Dones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
  – Dones en situació de violència masclista.
  – Dones que siguin mares de famílies monoparentals. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental.
  – Dones amb situació de discapacitat reconeguda legalment.
  – Dones desocupades no perceptores de prestació.
 • Persones desocupades de llarga durada de 30 anys o més,
 • Persones desocupades migrades d’origen extracomunitari de 30 anys o més.

Terminis

 • El termini de presentació de sol·licituds és del 3 de novembre fins a les 15.00 hores del dia 29 de desembre de 2023.
 • Les persones o entitats sol·licitants disposaran d’un termini de presentació de sol·licituds d’un mes des de la data d’inici del contracte de treball.

 Més informació  i tràmit

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.