Ajuts actuacions reindustrialització 2012

08.06.2012

El dia 2 de juny van sortir publicades al Boletín Oficial del Estado (BOE) les ordres dels AJUTS PER A LES ACTUACIONS DE REINDUSTRIALITZACIÓ 2012 . El termini de presentació de les sol·licituds és de 30 dies naturals des de l�endemà de la publicació d�aquesta Ordre al BOE (data límit de presentació 2 de juliol de 2012 ).

Aquests ajuts per a les actuacions de reindustrialització estan adreçats als següents tipus de projectes i beneficiaris :

 1. Àrea d�indústria: iniciatives industrials que generin ocupació i que actuïn com a força motriu del desenvolupament dels sectors productius empresarials.

Beneficiaris: empreses i associacions d�empreses públiques i privades que desenvolupin una activitat productiva de caràcter industrial.

 1. Àrea d�infraestructura:
  2.a) Infraestructura bàsica: realització d�inversions en infraestructures tècniques i industrials d�ús comú, que suposin el desenvolupament de sòl industrial o tecnològic, desenvolupament de centres d�empreses, centres intermodals, etc..

2.b) Infraestructures de serveis: desenvolupament de projectes que proporcionin serveis de diagnosi i/o solucions tecnològiques per a la millora de la productivitat de la PIME.

Beneficiaris: entitats públiques, institucions sense àmbit de lucre i associacions d�empreses que tinguin per finalitat proporcionar serveis d�ús comú o compartit al sector empresarial de caràcter tècnic connexos a l�activitat industrial.

Les zones beneficiàries dels ajuts són les zones geogràfiques susceptibles d�ajuts regionals segons el mapa 2007-2013 de la UE. En el cas de Catalunya, zones beneficiàries segons l�article 87. 3. c) que es corresponen als següents municipis de la Catalunya Central:

 • ANOIA: Calaf, els Hostalets de Pierola, Jorba, Masquefa, Òdena, Piera, la Pobla de Claramunt, els Prats de Rei, Rubió, Sant Martí de Tous, Sant Pere Sallavinera, Vallbona d�Anoia i Vilanova del Camí.

 • BAGES: Avinyó, Balsareny, Castellfollit del Boix, Rajadell, Fonollosa, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Sant Joan de Vilatorrada i Santpedor.

 • BERGUEDÀ: Bagà, Berga, Casserres, Cercs, Gironella, Guardiola de Berguedà, Olvan, La Pobla de Lillet, Puig-reig, Santa Maria de Merlès i Vallcebre.

 • OSONA: Oristà

Els projectes s�hauran d�executar entre la data de presentació de la sol·licitud i el 31 de desembre de 2012.
Els conceptes subvencionables pels ajuts són:
 1. Àrea d�indústria: inversions en actius materials (terrenys, edificis i equipaments) i immaterials (adquisició de patents, llicències d�explotació, etc.).
 2. Àrea d�infraestructura: inversions en actius fixes com la resta de les despeses necessàries per al desenvolupament de l�actuació: despeses de personal, materials, col·laboracions externes i altres despeses imputables a la iniciativa objecte de l�ajuda.

Els tipus d�ajuts són els següents:

 1. Àrea d�indústria: préstecs reemborsables de fins el 50% (75% en cas de PIME) dels costos subvencionables, a tipus d�interès del 3,95%, a 10 anys (3 de carència + 7 d�amortització). El pagament es realitzarà amb anterioritat a la realització del projecte. No s�exigiran garanties.

La subvenció bruta equivalent no podrà ser superior al 15% sobre el total d�inversió subvencionable.

Amb caràcter previ a l�ordenació del pagament, s�haurà d�acreditar mitjançant escriptura pública de constitució o ampliació de capital social, que el capital social desemborsat d�aquesta cobreix, almenys, el 15% del pressupost finançable de la inversió a realitzar.

 1. Àrea d�infraestructura: les infraestructures industrials podran optar a ajudes en forma de subvenció o préstec, excepte en el cas que el sol·licitant sigui una entitat pública autonòmica que només podrà optar a préstec.
  • Subvencions de fins el 100% del pressupost finançable de l�actuació.
  • Préstecs reemborsables fins a un màxim de 100% del pressupost finançable de l�actuació, amb un tipus d�interès del 3,95% i una durada màxima de 10 anys (3 anys de carència i 7 anys d�amortizació)

Adjunt teniu la documentació relativa als Ajuts per a les Actuacions de Reindustrialització 2012. Per a més informació i dubtes podeu adreçar-vos a:.Per qüestions administratives o procedimentals: Fax: 913 495 166 _ c/e: reindus@minetur.es .Per qüestions informàtiques: Telèfon: 913 494 005 _ c/e: oficinavirtual@minetur.es . O bé podeu consultar la pàgina web http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/Reindus/Paginas/index.aspx

També podeu contactar amb ACC1Ó (936930209)

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.