Document sobre el diáleg social bipartit

18.01.2012

Les organitzacions empresarials i sindicals (CEOE, CEPYME, UGT i CCOO) han fet arribar al govern un document sobre el Diàleg Social Bipartit en el que s´inclou:

1.Matèries en les que s´ha arribat a un acord:
oSolució autònoma de conflictes
oFormació professional per la creació d´ocupació
oAbsentisme i mútues
oRacionalització de festius
oJubilacions anticipades i mesures de prejubilació
oBonificacions i reposició de prestacions en les ERES

2.Matèries que, per la seva pròpia naturalesa, corresponen fonamentalment als Interlocutors Socials, sens prejudici que alguna d´elles tingui transcendència legislativa:
Els sindicats i organitzacions empresarials consideren que correspon fonamentalment a l´espai bilateral de negociació , i concretament en el marc de renegociació del vigent acord de Negociació Col•lectiva abordar:
-La renegociació de l´acord de salaris vigent pel 2012
-Orientar l´evolució dels salaris pels anys, 2012, 2013 i 2014
-Afavorir l´ús de la flexibilitat interna
-Abordar l´estructura de la negociació Col•lectiva
Tot això amb l´objectiu de millorar la competitivitat de les empreses i la creació de llocs de treball.

3.Qüestions sense acord en aquest moment:
– Contractació, intermediació i flexibilitat externa
-Mútues: altes i baixes d´IT per contingències comunes
-Fons de capitalització dels treballadors

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.