El Consorci de la Zona Franca manté la finalitat industrial del futur polígon d� Òdena

13.09.2011

El passat dijous, el president de la UEA Ramon Felip, va reunir-se amb Manuel Royes, per saber de primera mà quin és l ´estat actual del Futur Polígon de Can Morera.

Segons Royes el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) manté la intenció de dedicar a finalitats industrials el futur polígon “Can Morera” d�Òdena, actualment pendent de la seva aprovació definitiva per part de la Comissió d�Urbanisme de la Generalitat. En aquest sentit, el Consorci reitera la seva intenció de que amb l�inici de la recuperació econòmica pugui posar en el mercat aquesta important oferta de sòl a l�Anoia per finalitats únicament industrials.

El CZFB i altres propietaris locals van posar en marxa l�any 2005 aquest projecte per promoure al terme municipal d�Òdena el polígon industrial “Can Morera”, que serà el més gran de l�Anoia, El desenvolupament del projecte s�ha allargat més d�allò inicialment previst a causa de temes de planejament urbanístic que incidien en la viabilitat del futur polígon, com va ser el cas del pla director urbanístic de l�eix ferroviari orbital que dividia la zona industrial amb un traçat ferroviari, circumstància que finalment va ser modificada l�any passat.

El Polígon Can Morera es construirà en una parcel·la d�unes 200 hectàrees brutes a peu de la carretera BV-1031, que va d�Igualada a Prats de Rei, i a 6 km de l�autovia A-2.

La finca, un cop urbanitzada, pot donar lloc a una oferta neta de sòl industrial per comercialitzar de 91 hectàrees. El que implicarà multiplicar per tres l�actual disponibilitat de sòl industrial a la comarca.

Font informació: Dept Comunicació del CZFB pressconsorciZF@el-consorci.com

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.