Empreses de la comarca celebren una jornada per resoldre els dubtes sobre el control horari amb la UEA

27.02.2020

Prop d’una trentena d’empreses de la comarca van assistir a una nova jornada organitzada per la Unió Empresarial de l’Anoia, que tenia per objectiu resoldre els dubtes sobre el control horari. Una normativa que va entrar en vigor el proppassat 12 de maig de 2019 i que ha despertat molts dubtes al respecte sobre com aplicar-la als diferents sectors empresarials i perfils professionals que hi ha les empreses, així com a la idiosincràsia de la pròpia empresa.

Amb l’objectiu de resoldre els dubtes i posar fil a l’agulla a aquesta normativa -RDLL 8/2019 del 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat en la jornada de treball- es va crear aquest taller que va néixer arrel de les demandes dels participants al Fòrum de Recursos Humans -organitzat per la UEA- i on els responsables de recursos humans d’empreses anoienques mostraren els seus dubtes i inquietuds al respecte. El taller va estar impartit per l’advocat de l’empresa Grup Carles, Lluís Palomas.

Els temes que van estar més compartits i exposats per les empreses foren sobre els mecanismes que s’han d’utilitzar per registrar a la jornada; com s’ha d’actuar davant d’una inspecció i quina responsabilitat hi ha per part de l’empresa. En aquest sentit, Palomas va destacar que les hores que s’han de registrar principalment són les d’entrada i sortida de l’empresa, però que amb alguns mecanismes es pot registrar el temps efectiu de treball i els descansos. Així doncs, Palomas va afirmar que “existeixen persones treballadores que per les seves circumstàncies personals i desplaçaments, iniciaran i finalitzaran en diferents moments, sense que tot el temps es consideri temps efectiu de treball” i que per aquest motiu, “s’han d’utilitzar mètodes que afavoreixin registrar el temps efectiu de treball i no només el d’entrada i sortida”.

Control horari, registre diari

L’advocat també va exposar els diversos mètodes de registre que existeixen, ja sigui el biomètric o el documental, però que el que és important és que “es controli cada dia, que els treballadors i treballadores realitzin el control del dia i no del mes perquè les autoritats demanen registres diaris” i que si el control es fa documentalment o digital, “sempre ha d’haver-hi la signatura de la persona treballadora, que en el cas digital serà l’empremta”. Palomas també va exposar que la clau és que els treballadors i treballadores tinguin la dinàmica de “fitxar” ben especificada i a l’abast, ja que aquesta serà la manera que tothom sàpiga quan i com ha de fer-ho. Ja sigui a través d’un document, on s’especifiquin els acords amb una normativa de registre horari interna, adaptada a les característiques de cada casuística, i acordat o negociat de forma col·lectiva o mitjançant els acords amb l’empresa.

En aquest sentit, l’advocat destacava que el sistema de registre “ha de ser objectiu, fiable i veraç. Cal remarcar que l’obligatorietat de registrar la jornada laboral recau sobre l’empresari o empresària, i no el treballador o treballadora” i que les sancions per no complir l’obligatorietat de registrar la jornada laboral són considerades infraccions greus.

 

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.