Es convoquen eleccions a la presidència i Junta Directiva de la UEA

28.08.2019

Després de quatre anys de legislatura, la Junta Directiva de la Unió Empresarial de l’Anoia, un cop celebrada la reunió del passat 25 de juliol, convoca l’Assemblea Electoral per a l’elecció de President i Junta Directiva, segons el que s’estableix en els estatuts de la UEA.

La contesa electoral tindrà lloc en el marc de la celebració de l’Assemblea General Extraordinària, el proper 28 de novembre de 2019 a les 18:30h en una única convocatòria, a la sala d’actes de la seu de l’entitat (Ctra. Manresa, 131 d’Igualada).

Nou règim electoral

En l’Assemblea General Ordinària de la UEA celebrada el passat 19 de març de 2019, es va aprovar el nou règim electoral, on els candidats a president i membres de la Junta Directiva s’han de presentar mitjançant candidatures (art. 33 dels Estatuts).Aquestes candidatures es podran presentar fins a un mes abans de la celebració de l’Assemblea General -vol dir fins al 28 d’octubre de 2019- es podran presentar les candidatures.

Des de la Unió Empresarial de l’Anoia es recorda que tots els membres afiliats a l’entitat tenen dret a ser elegibles per ocupar càrrecs de representació de l’associació; i que tindran dret de vot tots els associats i associades a la UEA que estiguin al corrent de pagament de les quotes associatives.

Al web de la UEA, trobareu la fitxa de delegació de vot pel cas que no es pugui assistir a l’Assemblea i la fitxa per presentar la candidatura. Per a més informació sobre la convocatòria d’eleccions, podeu adreçar-vos mitjançant el correu electrònic uea@uea.cat o per telèfon al 93 805 22 92.

La Unió Empresarial de l’Anoia

La Unió Empresarial de l’Anoia, constituïda el 1982, és una associació empresarial, sense ànim de lucre i de lliure afiliació que agrupa gremis i empreses pertanyents a diferents sectors econòmics de l’Anoia i comarques limítrofs. Els objectius fonamentals de l’entitat són els de representar els interessos empresarials dels seus integrants; facilitar a les empreses les eines i habilitats per créixer, adaptar-se al mercat i ser més competitives, amb responsabilitat i valors socials; fomentar l’activitat econòmica i el teixit empresarial del nostre territori, ajudant a crear ocupació i prosperitat actual i futura. Atesa la seva alta representativitat i la qualitat de les accions desenvolupades, la UEA s’ha convertit en una entitat de referència en l’àmbit de les associacions empresarials territorials del nostre país.

L’actual Junta Directiva i el President Joan Domenech, refermen el posicionament de l’entitat a l’Anoia i a Catalunya, complint amb la seva visió i missió desenvolupant desenes d’accions amb la finalitat d’ajudar, acompanyar i millorar la competitivitat de les empreses del territori, a través de les taules de treball, les comissions, múltiples cursos de formació per a treballadors, i tot un seguit de projectes impulsats per la pròpia entitat i també amb la col·laboració d’empreses, entitats, associacions i administració pública; i la clau és la participació de centenars de persones que formen part de totes les taules i dels milers que la integren.

 

 

 

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.