Experts en economia circular es reuneixen amb la UEA per implicar a les empreses en aquest model econòmic

20.02.2019

Representants de clústers, administració pública, universitat, gestors de residus, consultores i centres tecnològics de Catalunya com -l’Observatori de la Catalunya Circular, l’Agència Catalana de Residus, l’ICTA-UAB, LEITAT, Fundació Endesa, el Clúster de l’Aigua, el Clúster de la Biomassa, el Clúster de l’Eficiència Energètica de Catalunya, el Campus Igualada-UdL, Atlas Gestió Mediambiental, Simbiosi industrial (Ajuntament de Barberà del Vallès), el Grup Carles i el Grup TransPal- s’han reunit amb la Unió Empresarial de l’Anoia amb l’objectiu d’implicar a les empreses de la comarca en aquest model econòmic: l’economia circular i avançar plegats cap a una Anoia, i també una Catalunya, més circular.

Aquesta iniciativa, impulsada per la patronal anoienca, respon a la voluntat i necessitats de l’entitat de seguir treballant per ajudar i acompanyar a les empreses del territori a avançar en el context socioeconòmic, amb l’objectiu d’encoratjar-les perquè abandonin l’actual model econòmic lineal -basat en produir, consumir i llençar-, i avançar cap a un model econòmic circular, un sistema que té com a objectiu maximitzar els recursos disponibles -tan materials com energètics- perquè es mantinguin el màxim de temps possible dins el cicle de producció.

Paula Arias, gerent de la Unió Empresarial de l’Anoia va introduir la sessió explicant que com a entitat que representa els interessos i necessitats de les empreses, “volem acompanyar-les en aquest canvi de model econòmic al qual creiem fermament que s’hi ha de sumar” i que per fer-ho “és essencial conèixer què està passant a Catalunya i de quina manera, els agents i experts dedicats a diferents àmbits de l’economia circular”.

L’economia circular és un model econòmic

En aquest sentit, durant la sessió es van recollir les inquietuds, reptes i observacions a través de l’expertesa de representants de diversos organismes catalans. Amb tot això, els assistents van posar damunt la taula la situació de l’economia circular a Catalunya, que hi ha molts exemples i casos d’èxits que encara no són visibles, però tot i això és un concepte que encara es troba en una situació de “sensibilització i informació” i que encara queda molt camí per recórrer; A més, durant el debat, els experts van coincidir que existeixen moltes barreres legislatives que dificulten que les empreses entenguin les opcions que tenen i facin accions més circulars; que moltes empreses s’han quedat amb el concepte de les tres R -reduir, reciclar i reutilitzar- i que no entenen que l’economia circular va més enllà i és un model de negoci; que hi ha una manca d’indicadors que mostrin a les empreses que l’economia és rentable, i que s’ha d’explicar que l’economia circular és un avantatge competitiu, que les empreses han de veure que si no ho incorporen, quedaran enrere.

Cooperació pública i privada per avançar cap a un futur circular

Així doncs, com a idea de futur, va quedar palesa la necessitat que per poder fer aquesta transició cal la cooperació i coordinació entre sectors privats i públics, centres tecnològics universitat, empresa i societat en general. Els presents van valorar molt positivament l’impuls de la Unió Empresarial de l’Anoia, a iniciativa i a la vegada i implicació de les empreses perquè respon a les inquietud i necessitat del món empresarial. En aquest sentit, des de l’entitat es treballa amb el projecte Anoia Circular per tal que les empreses del territori en aquest model econòmic, per convertir-se en més competitives i sostenibles.

 

 

 

 

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.