Foment del Treball apel•la a la contribució de les empreses al progrés social i convida a cercar consensos a favor del futur del país

05.09.2012

La Junta Directiva de Foment del Treball ha acordat apel·lar a la mobilització empresarial com a exercici de responsabilitat per reconèixer l�aportació de la iniciativa privada al progrés i benestar assolit al llarg de les darreres dècades i per fer una oferta d�entesa entre els diferents actors socials a favor de del futur del país. La Junta Directiva de Foment convocarà l�empresariat català a un acte públic que es detallarà en les properes setmanes i que se sustenti en reflexions com les que s�expressen:

  • Ens trobem subjectes a una gran dificultat econòmica i inestabilitat política en el context europeu, que erosiona de manera preocupant la viabilitat de les empreses i, per tant, la seva capacitat de mantenir llocs de treball i de generar riquesa i benestar per a la societat catalana.
  • Les elevades xifres de destrucció d�empreses, de pèrdua de llocs de treball i d�incapacitat a l�hora de generar nova activitat i ocupació són el repte més difícil que ha d�afrontar el país en un context de dificultats econòmiques a escala continental i global.
  • Alhora, aquesta dinàmica de dificultats econòmiques i la percepció de vacil•lació que transmeten les respostes que hi donen els poders públics europeus, espanyols i catalans condueixen a situacions que amenacen la cohesió social, un dels béns més preuats que entre tots hem construït en aquestes dècades de democràcia.
  • Els empresaris i les empreses de Catalunya concebem la millora de la productivitat i competitivitat a partir de la garantia de la cohesió social i la defensa del model de societat del benestar que vetlli per la sostenibilitat de pilars com l�ensenyament, la sanitat, el sistema de pensions i garanteixi alhora la iniciativa privada com a factor clau de desenvolupament.
  • Foment del Treball convida els diferents actors socials, així com poders públics i societat civil, a fer un esforç en la cerca de consensos i grans acords que enfront de les tensions exteriors i de les confrontacions internes sàpiguen posar unes bases sòlides per al futur. Cal, entre tots els actors socials, des de l�assumpció de responsabilitats i l�esmena d�errors, vindicar la vàlua de Catalunya i d�Espanya com a societat i com a actors claus i solidaris en la construcció de l�Europa unida.

 

 

Altres notícies

La UEA signa un acord amb CESCE

La UEA signa un acord amb CESCE

La Unió Empresarial de l'Anoia signa un conveni amb l'empresa asseguradora Cesce per tal d’establir un vincle de col·laboració entre ambdues parts per tal que les empreses associades a la UEA puguin beneficiar-se de l’accés preferent a serveis per a la prevenció de la...

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.