Foment del Treball apel•la a la contribució de les empreses al progrés social i convida a cercar consensos a favor del futur del país

05.09.2012

La Junta Directiva de Foment del Treball ha acordat apel·lar a la mobilització empresarial com a exercici de responsabilitat per reconèixer l�aportació de la iniciativa privada al progrés i benestar assolit al llarg de les darreres dècades i per fer una oferta d�entesa entre els diferents actors socials a favor de del futur del país. La Junta Directiva de Foment convocarà l�empresariat català a un acte públic que es detallarà en les properes setmanes i que se sustenti en reflexions com les que s�expressen:

  • Ens trobem subjectes a una gran dificultat econòmica i inestabilitat política en el context europeu, que erosiona de manera preocupant la viabilitat de les empreses i, per tant, la seva capacitat de mantenir llocs de treball i de generar riquesa i benestar per a la societat catalana.
  • Les elevades xifres de destrucció d�empreses, de pèrdua de llocs de treball i d�incapacitat a l�hora de generar nova activitat i ocupació són el repte més difícil que ha d�afrontar el país en un context de dificultats econòmiques a escala continental i global.
  • Alhora, aquesta dinàmica de dificultats econòmiques i la percepció de vacil•lació que transmeten les respostes que hi donen els poders públics europeus, espanyols i catalans condueixen a situacions que amenacen la cohesió social, un dels béns més preuats que entre tots hem construït en aquestes dècades de democràcia.
  • Els empresaris i les empreses de Catalunya concebem la millora de la productivitat i competitivitat a partir de la garantia de la cohesió social i la defensa del model de societat del benestar que vetlli per la sostenibilitat de pilars com l�ensenyament, la sanitat, el sistema de pensions i garanteixi alhora la iniciativa privada com a factor clau de desenvolupament.
  • Foment del Treball convida els diferents actors socials, així com poders públics i societat civil, a fer un esforç en la cerca de consensos i grans acords que enfront de les tensions exteriors i de les confrontacions internes sàpiguen posar unes bases sòlides per al futur. Cal, entre tots els actors socials, des de l�assumpció de responsabilitats i l�esmena d�errors, vindicar la vàlua de Catalunya i d�Espanya com a societat i com a actors claus i solidaris en la construcció de l�Europa unida.

 

 

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.