Front comú davant la Generalitat per exigir una oferta formativa ajustada al teixit productiu industrial de l’Anoia

22.12.2023

La Unió Empresarial de l’Anoia -juntament amb els sindicats majoritaris de la comarca CCOO i UGT i l’Ajuntament d’Igualada- es reuneix amb el president de Formació Professional de Catalunya, Fabià Mohedano i el director de la Delegació Territorial del Penedès, David Alquézar, entre altres delegats d’educació.

L’objectiu d’aquesta reunió era posar sobre la taula davant l’administració central la latent i ingent preocupació de l’empresariat anoienc pel desajust entre oferta i demanda de feina, però a l’hora, la necessitat de tenir una oferta formativa ajustada a la realitat empresarial de la comarca de l’Anoia.

Tant l’empresariat anoienc, com els sindicats i l’administració local, van coincidir en què la indústria és un element clau per a la transformació i la millora d’un territori, però sobretot, per la creació de llocs de treball de qualitat i consolidats; i demanen a l’executiu català que augmenti l’oferta en el catàleg formatiu de Formació Professional a la comarca, i concretament, una especialització industrial; ja que la FP és un instrument necessari i vertebrador per a la millora i competitivitat de les empreses i el territori.

En aquest sentit, el president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Mateu, va destacar la importància i pes que té la indústria a la comarca, així com la seva consolidació i creixement: “Les empreses ens fan saber la seva preocupació per la falta de talent al teixit empresarial, però també, com això acaba repercutint en la seva limitació de creixement. Els estudis han d’estar adequats a les necessitats de les empreses. Som una comarca industrial, i hem de vetllar per consolidar la nostra indústria. Per aquest motiu, des de la Junta Directiva de la Unió Empresarial de l’Anoia hem creat una comissió de talent formada per diversos empresaris i membres de la Junta per treballar en aquesta línia”.

Aquesta comissió de talent de la UEA també hi fou present en aquesta reunió, la qual, manifestà les necessitats de perfils professionals que manquen a les empreses de l’Anoia -relacionats amb la formació professional, i especialment, del sector industrial-, perfils com manteniment industrial, electromecànica, automatització, robòtica, mecatrònica, laboratori, planta química, responsables de qualitat i medi ambient, electricistes… Els representants d’aquesta comissió, els empresaris David Castel i Antonio Egea, van reclamar “una coherència entre l’oferta i demanda de feina” i que per tal de fer-hi front, és urgent la necessitat que “Ensenyament escolti la realitat empresarial del territori per proposar graus i cicles formatius i que s’ajusti a aquesta necessitat empresarial” per tal de tenir una especialització industrial enfortida a l’Anoia.

La comissió de talent de la Unió Empresarial de l’Anoia va fer palès el seu compromís envers l’educació i la Formació Professional “Estar al costat del talent permet contribuir a tenir una comarca forta en tots els aspectes. Si a més, tenim uns centres formatius adequats i modernitzats farà que tinguem un ecosistema econòmic favorable per tothom”.

Per la seva part, els sindicats van destacar que el fet de tenir reforçades les necessitats de formació i qualificació professional a l’Anoia és imprescindible per tal de millorar la capacitat industrial i l’atenció a les persones de la comarca. En aquesta línia, CCOO i UGT van coincidir en insistir en la concertació territorial sobre l’estratègica local per l’ocupació, on cal que els agents empresarials i sindicats puguin incidir en els programes de formació que s’imparteix a la comarca, per tal que entre tots, es garanteixi una inserció estable i de qualitat.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va manifestar l’aposta del consistori per la indústria com a motor de creixement de ciutat i de comarca, amb una clara predisposició per donar una resposta conjunta a les necessitats de les empreses; però també, va demanar la implicació i l’aposta per part del govern català per tal que tingui en compte les demandes de les empreses i la casuística del territori, i treballant a la vegada, per la modernització dels centres formatius.

Fabià Mohedano, president de la FP de Catalunya, va posar sobre la taula que és conscient que les dades apunten a un creixement en places de la FP i que cada vegada més, és un instrument de l’economia productiva i serveix com a palanca de transformació del món empresarial i de les persones, i que la seva inserció és molt alta en bona part dels estudis. D’altra banda, Mohedano també va exposar el coneixement que tenen sobre la falta de coherència entre les necessitats de les empreses i les formacions actuals, i que és per aquest motiu que el govern està apostant fermament per reforçar totes les estratègies que contribueixin a potenciar la formació i especialització de les persones. En aquest sentit, l’executiu català està treballant en el mapa de centres del 2035, apostant  per centres de formació professional integrada i especialitzada als territoris. Pel que fa a l’Anoia, hi veuen clarament 2 línies  d’especialització: la indústria i el sector salut i cures a les persones.

Un dels altres temes que es varen comentar en aquesta reunió és el treball de visibilitat de la indústria a les escoles per ensenyar les oportunitats de treball a l’Anoia i generar vocacions industrials, i poder tancar el cercle. En aquesta línia, Mohedano va aplaudir que des de la UEA es tingui aquesta iniciativa per tal d’apropar les empreses als més joves.

Un altre tema que va manifestar el sector empresarial és la obligatorietat de la cotització de les pràctiques que entrarà en vigor  el proper 1 de gener de 2024. L’empresariat va demanar al govern de Catalunya que oferís una solució que garanteixi la seguretat jurídica per a les empreses, centres i alumnes, ja que generen inseguretat i incertesa als centres, alumnes i famílies; però també, estan traslladant a les empreses la responsabilitat de qui es gradua i qui no. En aquest punt, els empresaris assistents van destacar que “No podem culpar a les empreses de poder o no poder acollir alumnes en pràctiques quan el sistema és com és: Ferragós, i amb unes formacions que no estan alineades a la seva realitat.”

La reunió va concloure amb un compromís del govern de recollir les necessitats de les empreses i cercar solucions immediates;  i d’altra banda, a treballar en llarg termini en l’aposta pel mapa dels centres de formació integrada i especialitzades del territori.

 

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.