Informació sobre la vaga general convocada pel dia 18 d’octubre

16.10.2019

Els sindicats Intersindical-CSC i Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) han convocat una vaga pel divendres 18 d’ octubre, en la franja horària de 0:00 a 24:00 i en tot l’àmbit territorial de Catalunya.

La vaga ha estat convocada per reclamar la derogació de les darreres reformes laborals i la reivindicació d’un salari mínim de 1.200 euros així com la dotació de recursos suficients a la Inspecció de Treball, la igualtat de gènere en el món de treball i la recuperació del poder adquisitiu de salaris i pensions.

Informació d’interès davant la convocatòria:

En les empreses amb treball a torns continuats, la vaga començarà amb l’inici del torn de nit del dia 17 d’octubre i acabarà amb la finalització del torn de tarda del dia 18 d’octubre.

Us recordem que no es pot sol·licitar als/les treballadors/es la seva intenció o no de secundar la vaga. Així mateix recordem que la persona treballadora que secundi la vaga no pot ser substituïda.

Quins conceptes es descompten a aquells treballadors que secundin la vaga:

• Salari base i complements excepte el de puntualitat o similars

• Part proporcional de pagues extres

• Part proporcional del descans setmanal, sense afectar a festius anuals ni a vacances

Efectes en les cotitzacions

El/la treballador/a passa a una situació “d’alta especial” i, per tant, queda suspesa l’obligació de cotitzar tant la part de l’empresa com de la persona treballadora.

 

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.