La força del sector químic i les necessitats de les seves empreses al Fòrum Empresarial UEA

09.06.2016

Empreses de fertilitzants, comercialitzadores de productes, productors de vernissos d’ús industrial, detergents pel sector professional, dipòsit i gestió de residus perillosos, fabricació i comercialització de productes per la industria de la pell, transport i emmagatzematge de productes químics.., són algunes de les tipologies d’empresa que es poden trobar a la comarca. Empreses que comparteixen la complexitat d’un sector molt exigent, i amb una normativa molt canviant.

L’objectiu de la trobada del passat 9 de juny respon a la voluntat de la Unió Empresarial de l’Anoia de reunir al sector per detectar inquietuds compartides per les quals l’entitat pugui treballar i ajudar a les empreses en el seu dia a dia.

D’entre les principals necessitats, les empreses van coincidir una vegada més en el tema de la formació. Si bé el personal de laboratori o els tècnics especialistes compten amb una formació qualificada alta, la necessitat rau en una formació més bàsica i elemental pel personal de planta i de magatzem, un personal que a hores d’ara no pot accedir a cap formació bàsica sinó que han de ser formats a l’empresa.

La imatge que la societat en general té del sector és també un punt d’interès per les empreses, que consideren que la percepció o la mala imatge actual no correspon al tipus d’empreses actuals, amb una extensa regulació i normativa que compleixen al peu de la lletra i que les fa empreses molt més responsables i verdes del que es creu. Les empreses també es van mostrar molt obertes a formar al parc de bombers d’Igualada en els trets bàsics de l’actuació en cas d’incident o extinció de possibles incendis en plantes i empreses químiques com les de la comarca.

Bona part des assistents van coincidir a destacar l’estat en que es troba el polígon de Les Comes, que necessita un manteniment important ja que un polígon mal cuidat dona una mala imatge a l’empresa, a banda de la dificultat de mobilitat que hi tenen els camions i tràilers per la dimensió dels carrers i l’organització de la zona d’aparcament.

També la complexitat de la normativa, canviant, va ser un punt compartit, i la possibilitat de crear un grup amb tècnics que puguin assessorar en matèria de la regulació nova que va apareixent es va considerar interessant.

Taula química

Es va posar sobre la taula la necessitat d’anar plegats davant la ciutadania i l’administració de manera que, a petició de les mateixes empreses, la Unió Empresarial crearà un grup de treball amb empreses del sector químic per acompanyar-les i ajudar-les en les accions i necessitats que el sector consideri prioritari.

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.