La primera trobada de secretaris generals de les organitzacions del Consell territorial de la PIME es centra en les dificultats per trobar perfils professionals

21.12.2023

El Consell Territorial de la PIME, format per les 20 organitzacions empresarials territorials de Catalunya confederades a la patronal Foment del Treball, ha mantingut una reunió dels seus secretaris generals. És la primera gran trobada d’aquesta organització que va veure la llum l’octubre d’enguany. Els secretaris generals de les  organitzacions territorials membre del Consell territorial de la PIME de Foment del Treball es va reunir el passat dimarts dia 12 de desembre a Barcelona en una jornada en la qual han debatut sobre el Pla de Treball pel període 2024-2025, la creació dels consells sectorials del SOC i el creixement empresarial. La reunió ha mantingut debats en diferents matèries, de les que destaquen:

Mercat de Treball

Novembre va tancar amb un atur registrat de 339.907 persones a Catalunya (un 0,06% més que al mes anterior i un -2,6% respecte a l’onzè mes de l’any anterior). Pel que respecta a l’afiliació, a finals de novembre a Catalunya hi havia 3.713.356 persones afiliades a la Seguretat Social, el qual representa una variació mensual negativa del -0,04% i una variació anual del 2,64%.

Respecte a la contractació aquest últim mes també es va registrar una lleugera caiguda intermensual del -0,11%. Del total de contractes registrats, el 40,38% va ser de caràcter indefinit i el 59,62% temporals.

Les dades del mercat laboral, malgrat indiquen cert vigor reflecteixen el clima d’alentiment econòmic, de desacceleració en les vendes, l’encara elevada inflació acumulada i la forta alça de costos laborals i de subministraments que pateixen les pimes, en un entorn d’alta pressió fiscal.

Dificultats per trobar perfils professionals

Afegit al context del desenvolupament de les dades d’ocupació, continua creixent la dificultat per contractar personal amb les qualificacions i capacitats necessàries pel correcte funcionament de les empreses i per trobar equilibris entre l’oferta formativa i el sector productiu de cada territori.

Els secretaris generals de les organitzacions territorials sol·liciten que es duguin a terme reformes encaminades a millorar la productivitat de  les empreses. Concretament, en relació amb el mercat de treball, recordant la greu problemàtica que tenen les empreses, especialment les de menor grandària, per a trobar treballadors i demanen una major eficàcia en els serveis públics d’ocupació, ja que les pimes depenen directament d’ells per a cobrir les seves vacants. Pel fet que les empreses de menor grandària disposen de recursos més escassos, és necessari que les reformes que es plantegin tinguin en compte aquesta variable per a millorar els canals i programes de recerca d’ocupació.

En aquest sentit, els secretaris generals de les organitzacions territorials veuen com a repte important, al mateix temps que una gran oportunitat, la creació dels consells territorials del SOC i el desenvolupament de les estratègies territorials d’ocupació, que preveuen la participació directa de les organitzacions territorials en l’elaboració i impuls de les polítiques d’ocupació en els territoris.

Creixement empresarial

La jornada ha tancat destacant la importància dels projectes i serveis de les organitzacions empresarials orientades al creixement empresarial. En  aquest espai es va fer palesa la necessitat d’elaborar polítiques pensades en les empreses més petites i la promoció del creixement empresarial per enfortir la creació d’ocupació i donar més estabilitat al ja existent.

Els secretaris generals de les organitzacions territorials han posat en comú alguns dels projectes desenvolupats als territoris i es van manifestar d’acord en obrir nous espais de col·laboració i diàleg per compartir experiències i projectes entre territoris.

Organitzacions del Consell Territorial de la PIME

 1. AGRUPACIÓ INDUSTRIAL DEL BAIX VALLES (AIBV)
 2. ASOCIACIÓ EMPRESARIAL de L’HOSPITALET I BAIX LLOBREGAT (AEBALL)
 3. ASSOCIACIÓ COMARCAL EMPRESARIS DEL BERGUEDÀ (ACEB)
 4. ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE MANLLEU (AEM)
 5. ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL COMARQUES DE L’EBRE (AECE)
 6. CECOT
 7. CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL DE BARCELONA (CEB)
 8. CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL PROVINCIA DE TARRAGONA (CEPTA)
 9. CONFEDERACIÓ D’ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE LLEIDA (COELL)
 10. CONSELL EMPRESARIAL D’OSONA (CEDOSONA)
 11. CONSELL INTERSECTORIAL EMPRESARIS SABADELL I COMARCA (CIESC)
 12. FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS I GREMIS EMPRESARIALS DEL MARESME (FAGEM)
 13. FEDERACIÓ D’ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE GIRONA (FOEG)
 14. FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE BADALONA (FEB)
 15. FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDES (FEGP)
 16. FEDERACIÓ PROVINCIAL D’EMPRESARIS DE COMERÇ DE LLEIDA (FECOM)
 17. UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA (UEA)
 18. UNIÓ EMPRESARIAL INTERSECTORIAL – CERCLE D’EMPRESARIS (UEI)
 19. UNIÓ INTERSECTORIAL D’EMPRESARIS DE LA GARROTXA (UIEG)
 20. UNIÓ INTERSECTORIAL EMPRESARIAL DEL RIPOLLES (UIER)

Altres notícies

Subscriu-te a la UEA Magazine, publicació electrònica periòdica amb informació sobre l’actualitat empresarial de la comarca.